Lähihoitajaksi oppisopimuksella, Vammaistyön osaamisala

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja
Oppisopimuksella, Vammaistyön osaamisala


HAE NYT

Hakuaika päättyy 30.11.2018


Kohderyhmä ja tavoite

Oppisopimuksella opiskelu edellyttää, että sinulla on työpaikka vammaistyössä, sosiaali- ja terveysalalla. Työpaikalla tulee olla opiskelijalle nimetty työpaikkakouluttaja, heille annetaan perehdytystä työpaikalla tapahtuvaan ohjaukseen ja arviointiin.

Tavoitteena on suorittaa sosiaali - ja terveysalan perustutkinto. Tutkinto on suunnattu vammaistyössä jo toimiville, alalle aikoville tai alasta kiinnostuneille henkilöille.

Hakeminen

Hakea voi 30.11.2018 saakka yllä olevasta linkistä. Sen jälkeen työelämäpalvelut ohjeistaa esitietojen täyttämisessä (hakijalle lähetetään ohje esitietojen täyttämisestä). Koulutukseen valitaan 20 oppisopimusopiskelijaa.

Koulutukseen valituilta edellytetään riittävää suomen kielen taitoa (taso B2.1 = YKI 4). Jos sinulla ei ole kielitodistusta, niin kielikoe sitä tarvitseville järjestään 5.11.2018 klo 8- 9 ja 3.12.2018 klo 8-9 Hiekkaharjun toimipisteessä, os. Tennistie 1, Vantaa (luokkatila teoria 11, A-ovi ja aulassa vasemmalla).

Kielikokeeseen lähetetään erillinen kutsu sähköpostilla. Todistus riittävästä kielitaidosta on osoitettava ennen oppisopimuksen solmimista.

HOKS tehdään oppilaitoksessa 10.-11.12.2018 koulutukseen valituille. Aikataulutus laaditaan valintojen jälkeen.

Oppisopimusinfo 12.12.2018 klo 14-16 Koivukylän toimipisteessä, os. Talvikkitie 119, Vantaa.
Oppisopimukseen valituille tehdään oppisopimukset erillisen aikataulun mukaisesti.


Koulutusaika ja -paikka

Koulutusaika on noin 2 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan, jossa aikaisemmin hankittu osaaminen työn tai koulutuksen kautta tunnustetaan ja tunnistetaan.

Oppisopimuskoulutus alkaa tammikuussa 2019 Koivukylän toimipisteessa os. Talvikkitie 119, 01360 Vantaa. Lähijaksot max. 40 lähipäivää / vuosi oppilaitoksessa tai muussa oppimisympäristössä HOKSin mukaisesti.

Lähijaksot vuonna 2019:
2.1 - 4.1. = 3 pvä
18.2 - 22.2. = 5 pvä
3.6 - 28.6. = 19 pvä
29.7 - 2.8. = 5 pvä
lokakuu = 5 pvä
27.12 - 31.12. = 3 pvä

Aikataulu vuodeksi 2020 suunnitellaan myöhemmin.

Suoritustapa

Oppisopimuksessa korostuu työpaikalla tapahtuva tutkinnon perusteiden mukainen ohjattu oppiminen. Työpaikalla tulee olla ohjaukseen ja arviointiin perehtynyt oma työpaikkakouluttaja jokaisella opiskelijalla. Perehdytys annetaan Varian työelämäpalveluiden ja oppilaitoksen toimesta.

Koulutuksen sisältö

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä)
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Vammaistyön osaamisala:

Pakolliset tutkinnon osat, 130 osp

  • Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osp / P
  • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, 30 osp / P
  • Osallisuuden edistäminen vammaistyössä, 35 osp / P
  • Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen vammaistyössä, 40 osp / P

+ 1 valinnainen, 15 osp

  • Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä

Lisäksi

  • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp / P
  • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp / P
  • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp / P

Näytöt tehdään tutkinnonosittain oman HOKSin mukaisesti joko omassa työssä tai toisessa oppimisympäristössä. Ennen näytön alkua oppimistehtävät ja työpaikalla tapahtuva oppiminen tulee olla hyväksytysti suoritettuna ja arvioituna.

Tutkinnon perusteet

Tarkemmin tutkinnonperusteisiin ja sisältöön voit tutustua tästä linkistä.

Osaamistasi voit kartoittaa osoitteessa osaan.fi / perustutkinnot / sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja / osaamiskartoitus.

Opiskelukustannukset

Oppisopimuksella koulutus on maksuton. Opiskeluun tarvittavat kirjat ja muun materiaalin opiskelijat hankkivat itse.

Lisätietoja

Oppisopimus ja koulutuksen sisältö:
Asiakkuusvastaava Eija Lepistö, p. 040 589 2732, eija.lepisto@vantaa.fi

Koulutuksen sisältö:
Lehtori Leena Saarinen, p. 050 312 1700, leenak.saarinen@eduvantaa.fi

facebook twitter instagram youtube