Kuusikon koulun järjestyssäännöt

‍Kuusikon koulun järjestyssäännöt

Kuusikon koulussa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Järjestyssääntöjä noudatetaan kouluaikana koulualueella ja opettajan määrittämissä oppimisympäristöissä sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa.

Kuusikon koulussa

1 käyttäydytään asiallisesti muita kohtaan.

2 annetaan itselleen ja toisille opiskelu-, työ- ja ruokarauha.

3 ei kiusata, käyttäydytä uhkaavasti tai loukata toisen fyysistä koskemattomuutta.

4 noudatetaan koulun työjärjestyksen aikataulua.

5 pidetään hyvää huolta omista ja yhteisistä tavaroista sekä kunnioitetaan toisten omaisuutta.

6 käytetään kännykkää ja muuta teknologiaa opiskelun edistämiseksi opetushenkilöstön luvalla.

7 koulupäivän aikana koulualueelta poistutaan vain opetushenkilöstön luvalla.

8 oppilas ei tuo kouluun esineitä tai aineita, jotka ovat opiskelun kannalta tarpeettomia tai joilla voidaan vahingoittaa henkilöitä tai omaisuutta.

facebook