Ungefär 10-12 studerande i den andra årskursen fungerar som tutorer. Deras främsta uppgifter är att främja gymnasiets samhörighets- och trygghetskänsla och att göra det lättare för nya studerande att anpassa sig till den nya studiegemenskapen och gymnasiestudierna. Tutorerna är aktivt med och planerar, förverkligar och utvärderar den årliga lägerskolan för de nya studerandena.

Till tutorernas uppgifter hör också att:

  • organisera olika jippon för att stärka gemenskapen och välmåendet
  • medverka i gymnasiepresentationer och föräldrakvällar
  • besöka niondeklassare för att berätta om gymnasiestudier
  • handleda studerande som kommer till gymnasiet mitt under läsåret
  • ta emot gäster som besöker skolan
  • medverka aktivt i antimobbningsarbetet
  • vid behov informera om studerandevårdstjänster

facebook instagram