Lähihoitaja

‍Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja


HAE NYT

Hakuaika päättyy 28.11.2018. Koulutus alkaa 7.1.2019.

Lähihoitajan tutkinto antaa perusvalmiudet toimia kasvatuksen, hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen perustehtävissä. Lähihoitajan työ on ihmisläheistä, monipuolista ja haasteellista. Opiskelijalla tulee olla hyvä fyysinen ja psyykkinen terveys.Lähihoitajat toimivat sosiaali- ja terveysalan perustehtävissä mm. päivähoidossa, lastensuojelussa, vanhustyössä, sairaanhoidossa, kotihoidossa, kuntoutuksessa, mielenterveys- ja päihdetyössä. Lue lisää tutkinnon perusteista tästä.

Pääsyvaatimukset

Peruskoulu tai vastaava koulutus. Maahanmuuttajataustaisilta hakijoilta edellytetään riittävää suomen kielen taitoa (B2.1). Kielitaito testataan oppilaitoksessa. Opiskelijaksi hakeutuvalla tulee olla hyvä fyysinen ja psyykkinen terveys.

Terveydentilavaatimukset ja rikostaustaote

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon terveydentilavaatimukset, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä:

 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • sellaiset fyysiset sairaudet, kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisen toimimisen
 • veriteitse tarttuvat sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilastasi riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perustella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijan on pyydettäessä toimitettava oppilaitokselle rikostaustaote silloin, kun opinnot ja työssäoppiminen edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä.

Lue lisää sosiaali- ja terveysalan terveydentilavaatimuksista.

Hakeminen

Haku yhteishaussa Opintopolussa ja määrättyinä aikoina jatkuvassa haussa. Hakulomake koulutukseen avautuu sinisestä HAE NYT -linkistä.

7.1.2019 alkavan koulutuksen valintakokeet:

 • Keskiviikkona 12.12.2018 klo 9.00 Koivukylän toimipisteessä, os. Talvikkitie 119, Vantaa.
 • Torstaina 13.12.2018 klo 9.00 (maahanmuuttajille suunnattuun lähihoitajakoulutukseen) Koivukylän toimipisteessä, os. Talvikkitie 119, Vantaa.

Hakijat kutsutaan sähköpostilla valintakokeeseen. Valintakoe on maksuton. Se sisältää kirjallisen osion ja haastattelun.

7.1.2019 alkavan koulutuksen kielikoe:

Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, sinut kutsutaan ennen valintakoetta kielikokeeseen, joka pidetään tiistaina 4.12.2018 klo 9 - 11 Koivukylän toimipisteessä, os. Talvikkitie 119, Vantaa.

Kutsu kielikokeeseen tulee sähköpostilla 29.11.2018 mennessä. Kielikokeen perusteella lähetetään kutsu valintakokeeseen. Kielikoe on maksuton.
‍Valinnaisuus ja osaamisalat

Opiskelija suorittaa kaikille yhteiset perusopinnot (2 vuotta), joiden jälkeen hän valitsee viimeisenä opiskeluvuonna suoritettavan osaamisalan viidestä vaihtoehtoisesta ohjelmasta:

 1. Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
 2. Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
 3. Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
 4. Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
 5. Vammaistyön osaamisala

Aloitettavien osaamisalojen määrä riippuu kullekin osaamisalalle hakevien opiskelijoiden määrästä.

‍Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala

Opiskelija tukee lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä yhteistyössä perheen kanssa. Työssäoppimisen voi suorittaa esimerkiksi lasten päivähoidossa, lastensuojelun avo- ja laitoshoidossa, koulun yleis- ja erityisopetuksessa sekä koululaisten iltapäivätoiminnassa ja nuorisotyössä.

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

Opiskelija tukee asiakkaita / potilaita päivittäisissä toimissa edistäen heidän kuntoutumistaan. Lisäksi opiskelija käyttää hoito- ja huolenpitotyön menetelmiä sairaanhoidossa. Työssäoppimisen voi suorittaa kotihoidossa, terveyskeskussairaalassa ja erikoissairaanhoidon sisätautikirurgisilla osastoilla.

‍Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

Opiskelija auttaa mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusongelmista kärsiviä ihmisiä ja tukee heidän kuntoutumistaan erilaisilla hoito- ja huolenpitotyön menetelmillä.

Työpaikalla oppimisen voi suorittaa esimerkiksi psykiatrisessa sairaalassa, päihdehuollon yksikössä, kuntoutus- ja palvelukodissa, päivätoimintayksikössä tai järjestössä.

‍Vammaistyön osaamisala

Opiskelija osaa hoitaa ja kuntouttaa vammaisia asiakkaita erilaisissa toimintaympäristöissä.

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala

Opiskelija tukee ikääntyvien toimintakykyä kodeissa, laitoksissa ja muissa vanhustenhuollon yksiköissä. Hän auttaa ikääntyviä taloudellisiin tekijöihin, vanhuusiän sairauksiin sekä ympäristön toimivuuteen liittyvissä tehtävissä. Työssäoppimisen voi suorittaa esimerkiksi vanhainkodissa, palvelutalossa, päivätoimintakeskuksessa, pitkäaikaisosastolla, kotihoidossa, dementiayksikössä tai päiväsairaalassa.

Sisältö

Opinnot suoritetaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (OPH-2629-2017) tutkinnon perusteiden mukaisesti.
Opintojen yhteydessä on mahdollista suorittaa yksittäisiä lukiokursseja tai koko ylioppilastutkinto.
Kansainvälisyys on meillä osa opiskelua; opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa työpaikalla oppimista esimerkiksi Englannissa.

Ammattikorkeakouluopintoja ammattiopintojen yhteydessä

Mikäli olet kiinnostunut suorittamaan alan avoimen ammattikorkeakoulun opintoja toisen asteen ammattiopintojen yhteydessä, ole yhteydessä opinto-ohjaaja Ritva Väisäseen, p. 040 521 0364, ritva.vaisanen@eduvantaa.fi

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Heli Tanninen, p. 050 312 1702, heli.tanninen@vantaa.fi

‍Opiskelukustannukset

Koulutus on maksutonta, tarvittavat oppikirjat ja opiskelutarvikkeet opiskelija kustantaa itse. Kustannukset ovat koko opiskeluajalta (kolmelta vuodelta) noin 450 euroa. Opintoihin on mahdollista hakea opintotukea.

Lähihoitajaksi voit opiskella joko Koivukylän (Talvikkitie 119, 01360 Vantaa) tai Myyrmäen (Ojahaantie 5, 01600 Vantaa) toimipisteessä. Suuntautumisopinnot suoritetaan aina Koivukylän toimipisteessä. Hakiessasi Opintopolussa voit valita toimipisteen, jossa mieluiten opiskelet.

facebook twitter instagram youtube