Logistiikan perustutkinto, varastonhoitaja, monimuoto-opiskeluna

‍Logistiikan perustutkinto, varastonhoitaja, monimuotokoulutus työn ohessa

HAE TÄSTÄ

Hakuaika päättyy 31.12.2018. Koulutusaika 23.1.2019 - 31.12.2020.Kenelle?

Alalle suuntautuvat ja alalla toimivat henkilöt, jotka haluavat suorittaa monipuolisen varastoalan tutkinnon työn ohessa.

Hakijoilta edellytetään riittävää suomen kielen taitoa (taso B2.1 = YKI4).


Suoritustapa

Koulutus sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä ohjattua työpaikalla oppimista. Lähiopiskelua on n. 24 päivää, muu osa etäopiskelua ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Lähiopiskelua on arkisin noin 2 päivää kuukaudessa. Etäopiskelu ja etätehtävät sekä niiden aikataulu jaksottuvat lähipäivien aihealueiden mukaisesti ja sisältävät paljon työpaikalle sovellettavia selvitystehtäviä. Työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutetaan omalla työpaikalla tutkinnon vaatimia varastotöitä tekemällä.

Henkilökohtaisessa opiskelujen kehittämissuunnitelmassa suoritustapaa ja aikataulua voidaan henkilökohtaistaa aikaisempien opintojen sekä osaamisen perusteella.

Tutkinto suoritetaan näyttämällä osaaminen työpaikalla pääosin käytännön työtehtäviä tekemällä.

Koulutuksen sisältö

Koulutus sisältää varaston työtehtävissä tarvittavien tietojen ja taitojen oppimisen:

 • tavaran vastaanottaminen
 • rahtikirjan käyttö
 • tiekuljetussopimuslaki
 • hyllykalusto
 • rahditusperusteet
 • pakkausten modulointi ja kuljetusalustat
 • pakkaaminen
 • trukkiturvallisuus
 • vaarallisten aineiden käsittelyn perusteet
 • yritystalouden perusteet ja kustannustehokas työ varastossa
 • inventointi ja varastoinnin tunnusluvut.

Koulutukseen sisältyvät tärkeimmät työelämässä ja alalla tarvittavat lupakortit, kuten työturvallisuuskortti, hygie­niapassi, ensiapu1, trukkikortti, tulityökortti sekä lain mukainen yleinen ADR- tiedostava koulutus.

Opiskelukustannukset

Kortteihin liittyvät viranomaismaksut yhteensä noin 70 euroa. Koulutukseen liittyvät materiaalit ja kirjat opiskelija kustantaa itse (noin 30 euroa).

Lisätietoja

Opettaja Mika Palm, p. 040 869 7955, mika.palm@eduvantaa.fi

Varastonhoitajaksi monimuotokoulutuksella voit opiskella Aviapoliksen toimipisteessä, Rälssitie 13, 01530 Vantaa.

facebook twitter instagram youtube