Maksuhuojennukset

‍Maksuhuojennusta lukukausimaksuista

Vantaan musiikkiopisto voi tapauskohtaisesti myöntää maksuhuojennusta vähävaraiselle lapsiperheelle. Maksuhuojennus on 25–90 % lukukausimaksusta.

Maksuhuojennusta voidaan myöntää taiteen perusopetuksen ja soitinvalmennuksen lukukausimaksuista ja sitä voivat hakea pienituloiset perheet, joilla on jokin Kelan päätös sosiaalietuuksista (esimerkiksi asumistuki-, työttömyysetuus- tai toimeentulotukipäätös). Maksuhuojennus ei koske varhaisiän musiikkikasvatuksen lukukausimaksuja.

Toimi näin:

Lähetä vapaamuotoinen hakemus musiikkiopistolle 15.9.2018 mennessä ja liitä mukaan Kelan sosiaalietuuspäätös. Hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti.

Taloudellista tukea kotikunnalta

Jos perheen taloudellinen tilanne on tiukka, lasten harrastusmenoihin voi hakea kunnalta täydentävää toimeentulotukea. Täydentävän toimeentulotuen saaminen edellyttää, että Kela on antanut perheelle päätöksen perustoimeentulotuesta. Lisätietoja saat Kelasta.

Sisarusalennus

Jos perheestä osallistuu useampi lapsi taiteen perusopetukseeen Vantaan musiikkiopistossa tai Vantaan kuvataidekoulussa, perhe on oikeutettu sisarusalennuksiin lukukausimaksuista. Sisarusalennus ei koske varhaisiän musiikkikasvatuksen lukukausimaksuja.

SISARUSALENNUKSET:

Ensimmäisestä sisaruksesta 25 %
Toisesta ja useammasta sisaruksesta 50 %

Sisarusalennusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella 31.8.2018 mennessä. Lähetä hakemus osoitteeseen musiikkiopisto@vantaa.fi. Merkitse hakemukseen oppilaiden nimet, oppilaitokset sekä osastot, joilla he opiskelevat.

Vantaan musiikkiopisto

Lummetie 4

PL 4510

01030 Vantaa

Oppilashallintosihteeri:
040 843 7401, musiikkiopisto@vantaa.fi

facebook instagram youtube