Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja: Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä (15 osp)

VOIMAUTTAVA VUOROVAIKUTUS JA TYÖN ILO OSANA VAMMAISTYÖN ARKEA
Ammatillinen täydennyskoulutus oppisopimuksella

Kenelle?

Vammaistyön henkilöstölle, joilla on jo lähihoitajakoulutus taustalla.

Tarjoamme lähihoitajan tai muisssa vastaavissa tehtävissä työskenteleville oppisopimuksella ammatillista, tutkintotavoitteista täydennyskoulutusta ja mahdollisuutta kehittää omaa ja työyhteisönsä osaamista yhteistyössä Vantaan ammattiopisto Varian kanssa.

Koulutusaika ja -paikka

22.11.2018 - 31.5.2019 (7 kk) henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. HOKS tehdään valituille lokakuussa 2018 ennen oppisopimuksen tekemistä.
Koulutuspaikka sovitaan yhdessä myöhemmin.

Hakeminen

Haku koulutukseen tästä linkistä aukeavalla hakulomakkeella. Tämän jälkeen Varian työelämäpalvelut pyytävät täyttämään esitiedot SopimusProssa (ohje lähetetään hakijalle).
Koulutuksen valinnat tehdään lokakuun 2018 aikana.

K‍oulutusmuoto

Oppisopimuskoulutus. Oppisopimusinfo 8.10.2018 klo 13.00 ja 10.10.2018 klo 13.00. Sopimusten tekeminen, orientaatio koulutuksen sisällöstä, aikatauluista ja näyttöjen toteutuksesta lokakuussa 2018. Tarkempi paikka ja aikataulu sovitaan myöhemmin.

Suoritustapa

Oppisopimuksella omassa työssä, teoriaopinnot täydentävät osaamisen kehittymistä työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohella. Omaan työhön ja oman työn kehittymiseen liittyvät oppimistehtävät, oppimispäiväkirjan pitäminen - reflektointi, oma kehittämishanke/projektityö, verkko-oppiminen ja itsenäinen työskentely.

Lähipäivät asiakkaan tiloissa tai oppilaitoksessa: 1 iltapäivä/kk (ei joulukuussa), yhteensä 4 iltapäivää klo 13.00 - 16.00. Lähipäivät ilmoitetaan valituille lukusuunnitelman ja infon yhteydessä.

Näyttö ajoittuu huhti- toukokuulle oman HOKSin mukaan.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja
Tutkinnon osa 2.31 Toiminalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä, 15 osp
(osaamista voidaan tunnistaa ja tunnustaa HOKSin mukaisesti)

Ammattitaitovaatimukset tutkinnonosan perusteista / opiskelija osaa

  • edistää asiakkaan hyvinvointia toiminnallisia menetelmiä ja luontoa hyödyntäen > korostuu tässä koulutuksessa
  • suunnitella työtään > korostuu tässä koulutuksessa
  • käyttää vuorovaikutustaitoja asiakastyössä > korostuu tässä koulutuksessa
  • käyttää toiminnallisia menetelmiä, välineitä ja materiaaleja edistäessään asiakkaan hyvinvointia > korostuu tässä koulutuksessa
  • ohjata asiakasta osallistumaan taide-, kulttuuri- ja luontopalveluihin > oppimistehtävillä
  • ylläpitää ja edistää turvalllisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan > oppimistehtävillä
  • arvioida ja kehittää omaa työtään > korostuu tässä koulutuksessa > oppimistehtävillä

O‍piskelukustannukset

Oppisopimuksella koulutus on maksuton. Lähipäivistä työnantaja maksaa palkkaa. Materiaalit ja välineet opiskelija kustantaa itse.

Lisätietoja

Koulutuksen sisältö: opettaja Päivi Pöyhönen, p. 050 310 4929, paivi.poyhonen@eduvantaa.fi
Sisältö ja oppisopimus: asiakkuusvastaava/opettaja Eija Lepistö, p. 040 589 2732, eija.lepisto@vantaa.fi

facebook twitter instagram youtube