‍Studeranderådet jobbar för att allas röster skall bli hörda i skolan, och för att alla skall ha chansen att ta del av skolans utveckling. Sammanhållningen i skolan utvecklas genom olika evenemang som studeranderådet arrangerar, t ex innebandy- och futsalturneringar, wappen-jippo och olika temadagar.

Ett aktivt deltagande på lärarmöten och LG-möten, bidrar till ett gott samarbete mellan lärarkåren och studeranderådet.

Studeranderådet står även för skolans marknadsföring, t ex genom deltagande på Arcadamässan för 9:or och synlighet i högstadieskolorna.

facebook instagram