Studiematerial

Under läsåret 2018-2019 följer första, andra och tredje årets studerande den nya läroplanen för gymnasiet som trädde i kraft år 2016. Fjärde årets studerande, som ännu följer den äldre läroplanen, har en individuell studieplan under handledning av studiehandledaren. Här hittar du kursboklistan (enligt nya läroplanen):

- för första, andra och tredje årets studerande

Om kursmaterialet endast är digitalt nämns det i boklistan. Detta gäller vissa bokserier via Schildts & Söderströms, allt material via tabletkoulu samt vissa utländska läromedel. Övrigt material finns antingen endast i pappersform, eller också får du själv välja om du vill köpa bokserien som en pappersbok eller en e-bok. Ibland kan du välja mellan en längre licens eller endast en ettårig licens. Kontrollera om samma bok används även i de högre kurserna. Om du är säker på att du inte kommer att skriva ett ämne i studentexamen, och boken används endast i en enskild kurs i ett ämne, kan du förstås välja en ettårig licens. Endel förlag kan även sälja en digital version till ett billigare pris om den köps som ett tillägg till pappersboken. Endel mänskor trivs bättre med digitala läromedel, andra med pappersböcker, och i mån av möjlighet bör du förstås försöka välja material som bäst stödjer din egen inlärning. För övrigt är det bra att använda sig av varierande material då det ger en bra grund för en mångsidig studieteknik och för dina fortsatta studier.

För att som ny studerande bättre kunna avgöra vilka böcker som är aktuella för dig under det första året, kan du här titta på en lista på alla kurser som ges under första året, dels de som är obligatoriska för alla och de som du eventuellt har valt. Vi har även här sammanställt mer detaljerade instruktioner till hjälp då du ska skaffa de första böckerna för period 1.

Begagnade kursböcker kan t.ex. hittas på https://skolbok.fi/start/ och nya kan köpas från bokhandlar, beställas via förlag eller beställas elektroniskt, t.ex. på www.booky.fi. Kolla även in äldre studerandes annonser på anslagstavlan i övre skolkorridoren.

En egen bärbar dator är en nödvändighet i dagens gymnasiestudier, inte bara på grund av digitala läromedel eller digitala övningar och digitala kursprov, utan även för att studentproven är digitala och skrivs på din egen dator, som du bör vara van vid att använda när du inleder dina skrivningar. Du hittar mer information om hur vi arbetar med datorer i Datorer i studierna och om de digitala studentproven i samband med information om studentskrivningarna.

facebook instagram