I Helsinge gymnasium handleder vi studerandena till ansvarstagande, toleranta individer med kunskaper och insikter i globala frågor samt en förmåga att reflektera över sin egen livsstil i förhållande till omvärlden. Vår uppgift är att skapa och upprätthålla en trygg och uppmuntrande miljö där det finns tillfällen och tid för möten och reflektion, så att den studerande får hjälp med att skapa en tydligare bild av sin egen identitet, människosyn, sina värderingar och sin världsbild. Vi jobbar tillsammans för att skapa en positiv studiemiljö, där varje studerande blir sedd och hörd. Helsinge gymnasiums värdegrund kristalliseras i följande huvudbegrepp, som utgör grundpelarna för vår verksamhet:‍ hållbar livsstil, empati, gemenskap och yttrandefrihet. Du kan läsa mera om hur vi jobbar kring detta i den längre beskrivningen av vår värdegrund.

Vår vision

Vår vision är att vara ett klimatsmart gymnasium där vi utbildar nästa generations aktiva världsmedborgare som inte skyr utmaningar. Vi arbetar för att nå vår vision via vår slogan "Där studerande får växa".

Du kan läsa mer om vår verksamhetsidé och hur vi jobbar kring vår vision och vår slogan här.

Vår läroplan

Här kan du bekanta dig med Helsinge gymnasiums skolvisa läroplan.

Övriga planer och strategier

facebook instagram