Kuusikon koulu

Uusi oppiminen

Kaikissa Suomen peruskouluissa on otettu käyttöön uusi opetussuunnitelma 1.8.2016. Suunnitelma ohjaa koululaista aktiiviseksi toimijaksi, joka oppii vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien, muiden aikuisten ja eri yhteisöjen kanssa. Opettajan rooli muuttuu aiempaa ohjaavammaksi, kun oppilaan vastuu omasta työskentelystä kasvaa. Oppimisympäristöt laajenevat luokkahuoneesta uusiin ympäristöihin, esim. kirjastoihin, museoihin ja nuorisotiloille.

Uusi opetussuunnitelma


Painotettu opetus

Vantaalla on lähikouluperiaate, joka tarkoittaa sitä, että jokaiselle oppilaalle turvataan laadukas oppimisympäristö oman asuinpaikkansa mukaisessa lähikoulussa. Kaikkia vantaalaisia peruskouluja kehitetään tasapuolisesti ja hyviä käytänteitä jaetaan kaikkien koulujen kesken. Muutamissa kouluissa on kuitenkin tarjolla painotettua opetusta, joihin tulee hakea erikseen.

.vantaa-yleiset-sosiaalinenmedia-facebookshare iframe { float: right; }