Montessoripainotteinen opetus

‍Painotettu opetus

Vantaan kaupungin montessoripainotteiset 1-6 luokat ovat toimineet vuodesta 2009 Kuusikon koulussa. Aiemmin luokat toimivat Jokiniemen koulun tiloissa Tikkurilassa. Montessoripainotteisissa yhdysluokissa ja ykkösluokassa tapahtuva opetus ja työskentely noudattavat Kuusikon koulun opetussuunnitelmaa, jonka sisältöjä toteutetaan ja opiskellaan erilaisten yhteistyöprojektien, montessorivälineiden, sähköisten oppimateriaalien ja oppikirjojen avulla. Opiskelu tapahtuu pääosin kolmessa luokassa. Luokat jakautuvat lukuvuonna 2017-2018 ykkösluokan, 2-3 luokkalaisten yhdysluokan sekä 4 -6 yhdysluokan ryhmiin. Yhdysluokkatoiminta ja kummituntitoiminta mahdollistaa eri-ikäisten lasten välisen yhteistyön. Vanhemmat oppilaat auttavat ja opastavat pienempiä oppilaita. Työskentelytapoina vaihtelevat yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely.

Montessorimenetelmä on maantieteellisesti laajimmin levinnyt kasvatusmenetelmä, joka on yli sadan vuoden ajan inspiroinut kasvattajia, päiväkoteja ja kouluja. Menetelmä on yhä ajankohtainen: ihmisen kehitys varhaislapsuudesta aikuisuuteen noudattaa edelleen kehitysvaiheita ja ilmentää herkkyyskausia. Syksyllä 2016 voimaanastunut opetussuunnitelma tulee monella tapaa lähelle montessoripedagogiikkaa. Sen myötä pyritään yhä tarkemmin ottamaan huomioon oppilaan kehitysvaiheet ja vahvuuksien tukeminen. Oppiaineista muodostetaan kokonaisuuksia, mikä mahdollistaa ilmiöpohjaisen oppimisen ja syventymisen oppisisältöihin. Tärkeää uudessa opetussuunnitelmassa ovat myös oppimisympäristö ja oppimateriaalit, jotka tukevat lasten aktiivista osallistumista ja keskinäistä vuorovaikutusta.

facebook