Lumon lukio

Haku teatterilinjalle

Haku teatterilinjalle

Teatterilinjalle haetaan yhteishaun kautta 20.2-13.3. 2018 klo 15. Ennakkotehtävät ja harrastuneisuutta osoittavat lausunnot tulee toimittaa 27.4.2018 mennessä osoitteeseen Lumon lukio, Urpiaisentie 14, 01450 Vantaa. Ennakkotehtävät ja suositukset voi toimittaa myös sähköisesti osoitteeseen pia.strang@eduvantaa.fi (kts. lisäohje alta). Sähköpostin aiheeksi merkitään: Ennakkotehtävä, hakijan koko nimi. Vuonna 2018 Teatterilinjalle ei järjestetä erillistä pääsykoetta.

Tulokset julkaistaan 14.6.2018 klo 9.00. Lukiopaikka vastaanotetaan samana päivänä 14.6.2018 klo 9-16 paikan päällä Lumon lukiossa, osoitteessa Urpiaisentie 14, Korson juna-aseman vieressä. Ota mukaan peruskoulun päättötodistuksesi.

I Teatterilinjan ennakkotehtävä

Osa 1. Kirjallinen tehtävä, jossa hakija tuo esille motivaationsa ja soveltuvuutensa opiskeluun Lumon lukion Teatterilinjalla. Tekstin pituus 300-500 sanaa. Tekstin oheen listataan tiivistelmä harrastuksista. Tehtävän voi toimittaa joko sähköisesti tai paperiliitteenä.

Osa 2. Vapaamuotoinen näyte taiteellisesta osaamisesta ja mielenkiinnon kohteista. Näytteessä hakija osoittaa osaamistaan yhdellä tai useammalla eri taiteen osa-alueella (teatteri, tanssi, musiikki, kuvataide ja/tai kirjallisuus). Mahdollisen video- tai äänitallenteen maksimipituus on 2 minuuttia. Osa 2 toimitetaan joko sähköisesti tai paperiliitteenä. Mahdollinen videomateriaali toimitetaan video-/äänilinkkinä (esim. YouTube, pilvipalvelut, ym.). Videoita ei vastaanoteta tiedostoina.

II Suositukset ja lausunnot

Hakija toimittaa valintakortin liitteenä peruskoulun äidinkielen opettajan ja taideaineiden opettajien lausunnot soveltuvuudestaan. Lisäksi mukaan voi liittää koulun ulkopuolisia lausuntoja harrastuneisuudesta ja/tai taidealan oppilaitosten tutkintotodistuksia. Pisteitä saa teatterialan, musiikin, tanssin ja kuvataiteen harrastustoiminnasta. Kaikista edellä mainituista voi saada yhteensä max. 4 pistettä. Suositukset voi toimittaa joko sähköisesti tai paperiliitteenä. Suosituksia varten ei ole valmista lomaketta.

III Pisteytys

Maksimipistemäärät

Ennakkotehtävä 6

Suositukset ja lausunnot 4

Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden ka. 10

Kokonaispisteet 20

Lisätietoja www.lumonlukio.fi, pia.strang@eduvantaa.fi

.vantaa-yleiset-sosiaalinenmedia-facebookshare iframe { float: right; }