Yhteishaku lukioon

Lukioon haetaan yhteishaussa, joka järjestetään kerran vuodessa alkukeväästä. Yhteishakuun voi osallistua, jos on suorittanut perusopetuksen ja ei vielä ole ylioppilas- tai ammattitutkintoa. Syksyllä 2018 alkavaan koulutukseen haetaan yhteishaussa 20.2.-13.3.2018.

Hakulomake täytetään hakuaikana sähköisesti osoitteessa opintopolku.fi. Hakulomakkeelle valitaan viisi (5) eniten kiinnostavaa hakukohdetta tärkeysjärjestykseen. Hakukohteet voivat olla lukioita, ammatillisia oppilaitoksia tai molempia. Hakukohteiden järjestys kannattaa miettiä tarkkaan, sillä se vaikuttaa lopullisiin opiskelijavalintoihin.

Yhteishaun hakulomakkeen voi täyttää vain kerran, eikä hakemusta voi muuttaa enää hakuajan päättymisen jälkeen. Lisäksi kannattaa muistaa, että sähköisen hakemus on tallennettu järjestelmään määräaikaan 13.3.2018 klo 15.00 mennessä.

Yhteishaun aikatauluista, hakemisesta ja opiskelijavalinnoista löytyy lisätietoa opintopolusta ja osoitteesta sivistysvantaa.fi/yhteishaku

facebook twitter instagram youtube