Erityinen tuki

‍Erityisopettaja Heli Hakala, paikalla to, pe p. 050-312 4484 etunimi.sukunimi@eduvantaa.fi

Lukion erityisopettajan tuki on pedagogista tukea, joka kohdistuu oppimaan oppimisen taitoihin, opiskelumenetelmiin ja oppimisitsetunnon vahvistamiseen. Erityisopettaja ei opeta lukiossa oppiaineita. Opiskelijan on mahdollista tehdä lukitesti, jonka perusteella erityisopettaja voi todeta lukivaikeuden. Lukitestauksesta tiedotetaan opiskelijoita ja huoltajia ensimmäisen lukuvuosen alussa. Erityisopettaja suunnittelee opiskelijan ja tarvittaessa huoltajan, aineenopettajien tai opiskeluhuollon työntekijöiden kanssa arkipäivän tukitoimia opiskeluun sekä ylioppilaskirjoituksiin. Erityisopettaja kirjoittaa tarvittavan lukilausunnon Ylioppilastutkintolautakunnalle.

facebook twitter instagram youtube