Lumon lukio

Kärrtorp

<p>Kärrtorps gymnasium - kansainvälinen yhteistyö jo vuodesta 1997</p><p>Lumon A-ruotsin 6-kurssilaiset vierailevat joka kevät Tukholmassa, Kärrtorpin lukiossa. Tarkoituksemme on tutustua ruotsalaiseen mediapainotteiseen lukiokouluun ja sen eri linjoihin, sekä saada tietoa ruotsalaisesta lukiojärjestelmästä, esim. päättökokeesta.</p><p>Tavoitteemme on myös lisätä Ruotsi- ja Tukholma-tietoutta. Tutustumme vanhaan kaupunkiin ja sen nykyisyyteen ja historiaan, vierailemme joka vuosi kuninkaanlinnan ”Livrustkammaren”-museossa ja teemme opastetun kiertokävelyn Gamla Stanissa.</p><p> Kärrtorp on tärkeä yhteistyökumppani koulumme A-ruotsin opiskelijoille, sillä tavalliset ruotsalaiset luokat eivät juurikaan ole kiinnostuneita kommunikoinnista suomenkielisten oppilaiden kanssa ruostsin kielellä.</p><p> Meillä on ollut onni saada yhteistyökumppaneiksemme maahanmuuttajaopiskelijoita, jotka osaavat ruotsia hyvin, mutta eivät täydellisesti. Heillekin tapaaminen on tärkeä oppimisprosessi, kuten myös Lumon A-ruotsin opiskelijoille: molemmat kokevat onnistumisen kokemuksia käyttäessään ruotsin kieltä. Kärrtorpin opiskelijat ovat kerrankin se osapuoli, joka hallitsee kielen paremmin kuin keskustelukumppani ja Lumon lukion opiskelijat huomaavat käytännössä selviävänsä hienosti koulussa omaksutulla kielitaidollaan.</p><p>‍</p>
.vantaa-yleiset-sosiaalinenmedia-facebookshare iframe { float: right; }