Sivistysvantaa

Tieto- ja viestintäteknologia

Sivistystoimen tvt-strategia on parhaillaan valmistelussa. Tiedotamme asiasta lisää myöhemmin täällä.

‍TVT Vantaan lukioissa

TVT-tukihenkilöt

Lukioissa toimivien tvt-tukihenkilöiden tehtävänä on auttaa oman lukionsa opettajia tieto-ja viestintäteknologian hyödyntämisessä pedagogisesta näkökulmasta katsottuna. Tvt-tukihenkilöt järjestävät esimerkiksi koulutuksia oman lukionsa opettajille tvt:n hyödyntämisestä opetuskäytössä. Tvt-tukihenkilöinä Vantaan lukioissa lukuvuotena 2017-2018 toimivat opettajat löydät täältä (vaatii Eduvantaa-kirjautumisen).

TVT-työryhmä

Tieto- ja viestintäteknologian pedagogista kehittämistä Vantaan lukiokoulutuksessa tekee sivistysvirastosta käsin koordinoitu tvt-työryhmä. Tvt-työryhmä koostuu lukioiden opettajista sekä sivistysviraston ja tietohallinnon edustajista. Työryhmä kokoontuu säännöllisesti ja käsittelee kokouksissaan tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kehittämistä ja siihen liittyviä haasteita. Lukioiden tvt-työryhmään lukuvuonna 2017-2018 kuuluvat henkilöt löydät täältä (vaatii Eduvantaa-kirjautumisen).

Robolukio-hanke (v. 2015–2017)

Robolukio on Vantaan päivälukioiden yhteinen kehittämishanke, jonka aikana lukiot testaavat ja kehittelevät ideoita ohjelmoinnin ja robotiikan sisällyttämisestä osaksi lukio-opintoja. Hankkeen aikana suunnitellaan ja järjestetään lukion soveltavia kursseja, joilla opiskelijat pääsevät kehittämään muun muassa ohjelmoinnin, ongelmanratkaisun, luovan ajattelun ja yhteistyön taitojaan. Kurssit toteutetaan oppiainerajat ylittävänä työskentelynä esimerkiksi matematiikan, fysiikan ja kuvataiteen tietoja ja sisältöjä yhdistellen. Lue lisää Robolukion blogista.

MentorOpe – vertaistutor koulutushanke 2017–2018

Helsingin kaupungin koordinoima MentorOpe – vertaistutor koulutushanke, johon kuuluvat Helsingin lisäksi Espoo ja Vantaa. Koulutuksen lähtökohtana on pedagogisen toimintakulttuurin muuttaminen yhteisölliseksi, avoimeksi, osallistavaksi verkostoituneen jakamisen kulttuuriksi. Koulutuksen tavoitteena on, että MentorOpe – vertaistutor kykenee koulutuksen jälkeen toimimaan oppilaitostensa digitalisaation pedagogisen hyödyntämisen lähitukena, vertaistutorina.

Koordinoiva MentorOpe – vertaistutor 2017–2018

Vertaistutoreiden koulutushankkeen aikana kunnassa toimii verkoston toiminnan alkuun saattamiseksi ja tutorkoulutuksen tarvelähtöisyyden varmistamiseksi koordinoiva vertaistutor, yksi kustakin kunnasta. Koordinoiville vertaistutoreille on varattu 4 työpäivää lukukaudessa korvausta tästä työstä, hankevaroista, yhteensä 12 työpäivää. Koordinoiva MentorOpe ja MentorOpe – vertaistutor koulutushankkeeseen lukuvuonna 2017–2018 kuuluvat henkilöt löydät täältä (vaatii Eduvantaa -kirjautumisen).

Fronter pääkäyttäjät

Fronterin käyttötuki on tällä hetkellä ulkoistettu Fronterin asiantuntijoille. Opettajat voivat olla yhteydessä tukipalveluun sekä teknisissä että pedagogisissa kysymyksissä. Fronter pääkäyttäjät löydät täältä (vaatii Eduvantaa -kirjautumisen).


TVT Vantaan perusopetuksessa

Tieto- ja viestintäteknologian koulutukset

Lukuvuonna 2017-18 tvt-koulutukset tapahtuvat ensisijaisesti omalla koululla osana tutor-toimintaa. Tutoreiden tvt-työpajatarjonnan löydät täältä. Mikäli tarvetta yleisille koulutuksille tulee, löydät TVT-koulutuskalenterin täältä. Kaikkiin koulutuksiin ilmoittaudutaan Osuman kautta (osuma.vantaa.fi).

Tutoropettajat

Tutortoiminta starttaa syyslukukaudella 2017, kun 30 tutoropettajaa jalkautuu tukemaan vantaalaisia kouluja opetussuunnitelman uusien painoalueiden jalkauttamisessa (arviointi, laaja-alainen osaaminen, monialaiset oppimiskokonaisuudet, robotiikka, tieto- ja viestintäteknologian pedagoginen käyttö). Tutortoiminnasta löydät lisätietoa täältä.

Tvt-taitotasot

Perusopetuksen eri luokka-asteiden tvt-taitotasot löydät täältä.

#VantaaKoodaa

Ohjelmoinnista ja robotiikasta löydät paljon hyvinä vinkkejä ja ideoita opetukseen täältä!

TVT Vantaan varhaiskasvatuksessa

Vantaalaisessa varhaiskasvatuksessa tiedostetaan kasvatushenkilöstön merkitys lapsen kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin edistäjänä. Kasvattaja on lapsille tukija, innostaja ja työskentelyn mahdollistaja ja hän näkee lapsen kasvun myönteisinä mahdollisuuksina. Kasvattajan työn ydin on lasten kohtaaminen, joka edellyttää kasvattajalta aitoa läsnäoloa, herkkyyttä ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Tieto- ja viestintäteknologian avulla kasvattajat voivat havainnoida lasten oppimisprosesseja tarkemmin ja kehittää omaa pedagogista osaamistaan.

.vantaa-yleiset-sosiaalinenmedia-facebookshare iframe { float: right; }