Sivistysvantaa

Perusopetuksen strategiaa tukevat koulutukset lv 2018-19

‍P‍erusopetuksen strategiaa tukevat koulutukset opettajille lv 2018-19

Valokuva

Perusopetuksen strategiset tavoitteet vuosille 2018-2021 ovat taitava oppija, hyvinvoiva oppilas sekä oppilaan ohjaaminen ja työelämätaitojen kehittäminen. Koulun tulee huolehtia, että kaikkia strategisia päämääriä edistetään vuosien 2018-2021 aikana. Jokaisella vantaalaisella peruskoululaisella on oikeus oppia strategian mukaisia asioita. Yksi keskeinen keino viedä yhteisiä päämääriä eteenpäin ovat opettajien koulutukset ja osaamisen jakaminen koulutusten jälkeen omassa työyhteisössä.

Kaikkiin koulutuksiin ilmoittaudutaan Osuman kautta lukuunottamatta Laurean järjestämää Työkaluja talouden opetukseen-koulutusta, johon ilmoittaudutaan omalla linkillä.

Osa koulutuksista sopii puolikkaiksi vesoiksi, sovithan asiasta aina etukäteen rehtorisi kanssa.

Alla olevassa taulukossa on vasta syyslukukauden koulutukset, niitä täydennetään kevään osalta. Strategiatyötä tehdään kouluissa myös lukuvuosisuuntelmaan kirjatuilla tavoilla, joten koulutukset ovat vain yksi osa strategian eteenpäin viemistä. Esim. hyvinvoivan oppilaan kohdalla on tärkeintä, että jokainen perusopetuksen koulu pohtii yhdessä YHR:n kanssa, miten kokonaisuus toteutetaan koululla. Sosiaalisten- ja tunnetaitojen opettaminen tulee nähdä laajempana kokonaisuutena kuin esimerkiksi yksittäisen kohdennetun ryhmän toimintana. Rovaniemen malliin sosiaalisesta vahvistamisesta voit tutustua täällä.

Muita perusopetuksen opettajille suunnattuja koulutuksia löydät blogista.

Perusopetuksen strategiaa tukevat opettajien koulutukset
Taitava oppija Hyvinvoiva oppilas Ohjaaminen ja työelämätaidot
Kielitietoisuus oppimisen tukena
-Turun yliopiston täydennyskoulutus, 3op
-Ilmoittautuminen 20.8.18 mennessä Osumassa
-Max. 30 osallistujaa

Historia eläväksi - demokratiakasvatusseminaari hi- ja yh-opettajille 5.9.18, PERUTTU!
-Seminaari on osa nuoria osallistavaa demokratiakasvatustyötä ja tukee osallisuuden ja demokraattisen toiminnan kehittämistä oppilaitoksen toimintakulttuurissa
-Max. 30 osallistujaa
-Ilmoittautuminen Osumassa viimeistään viikkoa ennen seminaaria

Kirjoittamalla lukemaan (Trageton)
-Täydentyy elokuussa

Ateljee-toimintamalli 13.9.(PERUTTU) tai 25.10.18 (PIDETÄÄN!)
-lukuinnon syntyminen ja lukutaidon kehittyminen
-kaksi samansisältöistä koulutusta
-Max. 36 osallistujaa
-1-6-luokkien opettajille
-Ilmoittautuminen Osumassa viimeistään viikkoa ennen koulutusta

Tie laaja-alaiseen osaamiseen - arviointikehikko opettajan työn tueksi 11.10. tai 8.11.18
-kaksi samansisältöistä koulusta
-miten opettaja voi itse ottaa haltuun laaja-alaista osaamista ja tukea oppilaitaan laaja-alaisten taitojen kehittämisessä
-max. 30 osallistujaa
-Ilmoittautuminen Osumassa viimeistään viikkoa ennen koulutusta

Laaja-alainen osaaminen 25.10.18
-Lajaa-alaisen osaamisen syvenevät tasot, oppilaiden osallistaminen laaja-alaisen osaamisen edistämiseen ja "ällien" vaikutus arviointiin.
-Max. 30 osallistujaa
-IIlmoittautuminen Osumassa viimeistään viikkoa ennen koulutusta

Kohti osallistavampaa ja toiminnallisempaa kouluarkea 11.10.18

- Koulutuksessa käydään läpi toiminnallisella tavalla nuorten osallisuuden perusteita ja periaatteita koulun arjessa. Koulutuksessa saa konkreettisia vinkkejä omaan työhön sekä osallisuuteen liittyvien kokeilujen toteuttamiseen.
- yläkoulun opettajat, max. 25 osallistujaa
- Ilmoittautuminen Osumassa viimeistään viikkoa ennen koulutusta
- Nuorten akatemia

Oppilaiden osallisuus koulun hyvinvointityössä/luokanopettajat 24.9.18, PERUTTU
-Tietoa ja kokemuksia oppilaiden osallisuudesta ja koulun osallisuusrakenteista, jotka tukevat koulurauhaa ja myönteistä ilmapiiriä
- luokanopettajat, max. 25 osallistujaa
- Mannerheimin lastensuojeluliitto

Oppilaiden osallisuus koulun hyvinvointityössä/aineenopettajat 1.10.18
-Tietoa ja kokemuksia oppilaiden osallisuudesta ja koulun osallisuusrakenteista, jotka tukevat koulurauhaa ja myönteistä ilmapiiriä
- aineenopettajat, max. 25 osallistujaa
- Mannerheimin lastensuojeluliitto


Lapset/nuoret ja mielen hyvinvointi 6.11. tai 8.11.2018

-Lapset ja mielen hyvinvointi 6.11.18 luokanopettajille ja koulunkäyntiavustajille/oppilashoitajille Kaupungintalo, kokoushuone Myyrmäki
-Nuoret ja mielen hyvinvointi 8.11.18 aineenopettajille ja koulunkäyntiavustajille/oppilashoitajille Tikkurilan opistotalo

Yksinäisyyden kokemukset 11.10.2018
-Nina Junttila
-max. 50 osallistujaa
-Ilmoittautuminen Osumassa viimeistään viikkoa ennen koulutusta

Rainbow rights myöhemmin syksyllä
-Oikeusministeriön hanke
-HLBTI-ryhmien yhdenvertaisuuden edistäminen
-Ilmoittautuminen Osumassa myöhemmin syksyllä

Positiivinen CV - perehdytys kuudensien luokkien opettajille ja opoille 3.10.18
-Ys-ajalla klo 14.30-16.30 Kilterin koulu, auditorio
-Positiivisen pedagogiikan ideaologia, vahvuuksien tunnistaminen, positiivinen CV alakouluohjauksessa
-Ilmoittautuminen Osumassa viimeistään 25.9. klo 16.00

TAT-bisneskurssit yseille, koulutus 9.-luokkalaisten opettajille 3.10.18
-Ys-ajalla klo 14.30-16.30 Teollisuuskeskus, Eteläranta, Helsinki
-9.-luokkalaisten opettajille, erityisesti yh-opettajille
-Ilmoittautuminen Osumassa viimeistään 26.9.

Ohjaus kuuluu kaikille 22. ja 23.10.18
-Opettajien ohjaustietoisuuden lisääminen ja ohjaamisen taidot
-Anu Viita-aho, Oulu
-22.10.18 luokanopettajat (max 50)
-23.10.18 aineenopettajat (max 50)
-Ilmoittautuminen Osumassa 14.10.18 mennessä

Työelämäpainotteinen opiskelu aineenopettajajärjestelmässä 5.11.18
-klo14.00-16.00 Liidon auditorio, Lummetie 2
-kokemuksia Lehtikuusen ja Ruusuvuoren koulun Teppo-malleista
-aineenopettajille, rehtoreille ja opoille
-ilmoittautuminen Osumassa viimeistään 26.10.

Työkaluja talouden opetukseen
-Laurea, 3op
-23.11.18-21.5.19
Minä taloudellisena toimijana, kuluttajan medialukutaito, kuluttamisen psykologia, toimeentulon monet muodot, talous hallintaan, tulevaisuuden suunnittelu
-Ilmoittautuminen: https://bit.ly/2IAfdqG

Varian ja perusopetuksen yhteistyöiltapäivä, kevät 2019
-ys-ajalla
matematiikan opettajat ja Varian yto-aineiden opettajat
-keskustelua matematiiikan opiskelusta ja oppimisen tukemisesta
-Varian Hiekkaharjun ja Aviapoliksen toimipisteet
-ilmoittautuminen myöhemmin
.vantaa-yleiset-sosiaalinenmedia-facebookshare iframe { float: right; }