Sivistysvantaa

Kulttuurikasvatus

Kulttuurikasvatussuunnitelma on osa paikallista opetussuunnitelmaa

Perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelma on osa paikallista opetussuunnitelmaa. Suunnitelman sisältöjä ja sille laadittua kulttuuripolkuohjelmistoa kehitetään ja organisoidaan yhteistyössä kulttuuripalveluiden ja perusopetuksen kanssa.

Kulttuurikasvatussuunnitelma opetussuunnitelmassa (luku 5.5.):

Kulttuuripalveluiden taidelaitosten; Vantaan kaupunginmuseon ja taidemuseon, Taidetalo Pessin ja Toteemin, Vantaan kulttuuritalo Martinuksen sekä Vantaan kuvataidekoulun ja musiikkiopiston koululle suunnatuissa kulttuuritarjonnoissa etsitään keinoja lasten ja nuorten identiteettien, kulttuurisen osaamisen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi. Kulttuuripalveluiden taide-pedagogiikalla vahvistetaan oppilaiden toimijuutta ja osallisuutta niin paikallisesti kuin globaalisti.

Oppilaalle tarjotaan tasavertainen mahdollisuus vähintään kolmeen eri taiteenlajeja soveltavaan kulttuurilliseen kokemukseen perusopetuksen aikana seuraavasti:

1. Esittäviin taiteisiin ja kulttuuriin perehtyminen 1–3 luokkien aikana

2. Visuaaliseen taiteeseen ja kulttuuriin perehtyminen 4–6 luokkien aikana

3. Mediaan ja digitaaliseen kulttuuriin perehtyminen 7–9 luokkien aikana

Opetussuunnitelmamuutoksen myötä avautuu monia eri mahdollisuuksia käsitellä kulttuurikasvatusta uudella tavalla. Laaja-alaiset osaamisalueet, oppiaineisiin integrointi, ilmiöpohjaisuus, moniammatillisuus ja monilukutaito tarjoavat useita mahdollisuuksia sisällyttää taide ja kulttuuri koulun arkeen.

Koulun kulttuuripolun laatiminen

Jokainen koulu laatii lukuvuoden alussa oman kulttuuripolkunsa suunnitelman mukaisesti. Suunnittelua helpottamaan ja toteutumisen arviointia varten on laadittu Koulun kulttuurisuunnitelmalomake. Siihen kirjataan koulun kulttuurikasvatuksen toteuttamisen tavoitteet ja sisällöt lukuvuodeksi.

HUOM! Lomake tulee tallentaa tietokonelle, jotta ohjevalikot avautuvat.

Suunnitelmaan kirjataan, mitä teemoja (ilmiöitä painottaen koulu haluaa kulttuurikasvatusta toteuttaa. Koulun valitsema kattoteema voi tulla esimerkiksi monialaisten oppimiskokonaisuuksien teemoista tai teemavuodesta. Suunniteltaessa lukuvuotta valitaan myös laaja-alaiset osaamisen alueet, jotka sisältyvät koulun kulttuurikasvatukseen valituille luokille

Lukuvuoden lopulla (toukokuussa) lomakkeeseen tehdään arviointi suunnitelman toteutumisesta. Oppilaat osallistuvat arviointiin opettajien kanssa. Kulttuuriyhdysopettaja vastaa myös hänelle suunnattuun lukuvuosikyselyyn arvioinnin pohjalta. Lomake tallennetaan seuraavien lukuvuosien suunnittelua varten.

Lisätietoja: kulttuurituottaja Hanna Nyman, 040 843 6665, hanna.nyman@vantaa.fi

.vantaa-yleiset-sosiaalinenmedia-facebookshare iframe { float: right; }