Sivistysvantaa

Tieto- ja viestintäteknologia

TVT Vantaan perusopetuksessa

Tieto- ja viestintäteknologian koulutukset

Lukuvuonna 2017-18 tvt-koulutukset tapahtuvat ensisijaisesti omalla koululla osana tutor-toimintaa. Tutoreiden tvt-työpajatarjonnan löydät täältä. Mikäli tarvetta yleisille koulutuksille tulee, löydät TVT-koulutuskalenterin täältä. Kaikkiin koulutuksiin ilmoittaudutaan Osuman kautta (osuma.vantaa.fi).

Tutoropettajat

Tutortoiminta starttaa syyslukukaudella 2017, kun 30 tutoropettajaa jalkautuu tukemaan vantaalaisia kouluja opetussuunnitelman uusien painoalueiden jalkauttamisessa (arviointi, laaja-alainen osaaminen, monialaiset oppimiskokonaisuudet, robotiikka, tieto- ja viestintäteknologian pedagoginen käyttö). Tutortoiminnasta löydät lisätietoa täältä.

Tvt-taitotasot

Perusopetuksen eri luokka-asteiden tvt-taitotasot löydät täältä.

#VantaaKoodaa

Ohjelmoinnista ja robotiikasta löydät paljon hyvinä vinkkejä ja ideoita opetukseen täältä!

TVT Vantaan varhaiskasvatuksessa

Vantaalaisessa varhaiskasvatuksessa tiedostetaan kasvatushenkilöstön merkitys lapsen kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin edistäjänä. Kasvattaja on lapsille tukija, innostaja ja työskentelyn mahdollistaja ja hän näkee lapsen kasvun myönteisinä mahdollisuuksina. Kasvattajan työn ydin on lasten kohtaaminen, joka edellyttää kasvattajalta aitoa läsnäoloa, herkkyyttä ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Tieto- ja viestintäteknologian avulla kasvattajat voivat havainnoida lasten oppimisprosesseja tarkemmin ja kehittää omaa pedagogista osaamistaan.

.vantaa-yleiset-sosiaalinenmedia-facebookshare iframe { float: right; }