Aineopiskelijat

YKSITTÄISEN KURSSIN / KURSSIEN SUORITTAJAT

Täydennät etäopiskelulla varsinaisia opintojasi muussa oppilaitoksessa, tai opiskelet etäkursseja muuten vain.

Ilmoittautumisen jälkeen saat sähköpostia muutaman päivän sisällä. Toisen asteen oppilaitoksessa samanaikaisesti opiskelevan tulee ilmoittaa, missä suorittaa päätoimisesti opintojaan (lukio tai ammatillinen). Muille kuin vantaalaisen 2. asteen oppilaitoksen opiskelijoille yksittäisten kurssien suorittaminen on maksullista. Lue lisää kohdasta Pääsyvaatimukset. Sotungin etälukiossa on mahdollista myös täydentää olemassa olevaa yo-tutkintoa. Kysy tästä mahdollisuudesta lisää etälukion opinto-ohjaajilta.

SOTUNGIN ETÄLUKIO

Sotungintie 19

01200 VANTAA


facebook youtube