Opiskelu etälukiossa

Uusien tutkintotavoitteisten opiskelijoiden perehdytys etälukio-opintoihin tapahtuu elokuussa ennen lukuvuoden aloitusta, ja sen jälkeen uudet tutkintotavoitteiset etälukiolaiset kutsutaan henkilökohtaisiin haastatteluihin sitä mukaa, kun he ilmoittautuvat etälukiolaisiksi.

Henkilökohtaisessa opinto-ohjaajan tapaamisessa tehdään opiskelijan oma opiskelusuunnitelma. Opintojen hyvän alun takia on ensiarvoisen tärkeää tutustua huolella tarjottuihin perehdytysmateriaaleihin jo etukäteen ennen tapaamista. Etälukiotiimi on laatinut konkreettisia infovideoita, joiden avulla pääsee jo hyvin jyvälle, mitä etälukio-opiskelu pitää sisällään.

SOTUNGIN ETÄLUKIO

Sotungintie 19

01200 VANTAA


facebook youtube