Sotungin etälukio

Ylioppilaskirjoitukset

YO-kirjoitukset syksy 2018

Syksyn tutkintoon ilmoittautuminen alkaa tiistaina 8.5.2018 ja päättyy perjantaina 1.6.2018 klo 12.00!

Tämän jälkeen ilmoittautumiset suoraan lukion kansliaan tiistaihin 5.6.2018 klo 12.00 mennessä. Jos olet osallistunut kevään 2018 tutkinnon kokeisiin, lukio voi ottaa vastaan ilmoittautumisesi kevään tulosten selvittyä. Kevään tulokset saapuvat lukiolle n. viikolla 21. Digitaalisten kokeiden tulokset on luettavissa Wilmassa, muut koetulokset voi kysyä ainevastaavalta opettajalta.

Ilmoittautuminen tapahtuu kansliasta, opolta tai kotisivuilta saatavalla lomakkeella. Ilmoittautuminen on sitova.

Varaa aika ja palauta ilmoittatumislomake henkilökohtaisesti opolle jo hyvissä ajoin ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. Lisätietoa: https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto

​Ylioppilaskirjoituksiin liittyvien asioiden yhteyshenkilö etälukiossa on opinto-ohjaaja Elina Korkea-aho (elina.korkeaaho@vantaa.fi / p. 040-7551481).

-> ILMOITTAUTUMISLOMAKE

>> KOEPÄIVÄT syksy 2018

>> YTL:n infokirje, Syksy 2018

>> PISTERAJAT

>>Ylioppilastutkintolautakunnan sivulle

Sotungin etälukio - yo-tutkinto

Yo-tutkintoon voit osallistua, kun olet suorittanut kirjoitusaineen pakolliset kurssit. Yo-tutkintoon voit osallistua myös ammatillisen tutkinnon pohjalta. Tutkinnon saaminen edellyttää neljän pakollisen kokeen hyväksyttyä suorittamista, ja lukion oppimäärän tai ammatillisen toisen asteen tutkinnon hyväksyttyä suorittamista.

Jokaisen kokelaan on kirjoitettava neljä pakollista koetta. Kaikille pakollinen koe on äidinkielen koe tai vaihtoehtoisesti suomi toisena kielenä -koe. Lisäksi kokelaan on suoritettava seuraavista vaihtoehdoista pakollisena vähintään kolme koetta:

  • toisen kotimaisen kielen koe
  • vieraan kielen koe
  • matematiikan koe tai
  • reaaliaineen koe

siten, että vähintään yksi edellämainituista on laajan oppimäärän mukainen eli A-tasoinen koe. Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason kokeet. Kokelas saa valita, kumman tason mukaiseen kokeeseen hän edellä mainituissa aineissa osallistuu, riippumatta siitä, minkä laajuisia kursseja on suorittanut.

Opiskelija voi halutessaan suorittaa yhden tai useamman reaaliaineen kokeen. Yhdellä tutkintokerralla voi suorittaa korkeintaan kaksi eri reaaliaineen koetta. Reaalikokeet on jaettu kahdelle eri päivälle seuraavasti:

Yhtenä reaalikoepäivänä voi kirjoittaa yhden seuraavista kokeista: (Reaalikoepäivien järjestys voi vaihtua vuosittain.)

psykologia, filosofia, historia, fysiikka tai biologia

Toisena reaalikoepäivänä voi kirjoittaa yhden seuraavista kokeista:

uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede tai terveystieto

.vantaa-yleiset-sosiaalinenmedia-facebookshare iframe { float: right; }