Tietoa, tunnetta ja tahtoa!

S‍otungin lukiossa voit opiskella monipuolisesti ja tavoitteellisesti: voit painottaa opintojasi matemaattis-luonnontieteiden, yhteiskuntatieteiden tai humanististen tieteiden näkökulmasta. Taito- ja taideaineet (kuvataide, musiikki ja liikunta) rytmittävät opintojasi toiminnallisesti. Erilaiset ylioppilastutkinnon aineyhdistelmät vievät sinua kohti lukion jälkeisiä korkeakouluopintoja. Opinto-ohjaajat ja aineenopettajat auttavat sinua tutustumaan lukion oppiaineiden tarjoamiin jatko-opintovaihtoehtoihin.

Tervetuloa opiskelemaan Sotungin lukion yleislinjalle!

facebook twitter instagram