Vantaan aikuisopisto

Kuvataide

‍Kuvataiteen kurssitarjotin pitää sisällään pitkäkestoisia kursseja, joista 4-vuotinen taiteen perusopetus on yksi tavoitteellisen opiskelun vaihtoehto. Muut pitkäkestoiset koko lukuvuoden kestävät kurssit tähtäävät myös harjaantumistyyppiseen opiskeluun. Näille kursseille pyritään saamaan jatkuvuutta seuraavana vuonna, jotta henkilökohtaisten opintojen jatkaminen helpottuisi. Opiskelu vaatii harjaantumista ja osallistujaltaan myös ajallista panostusta. Tavoitteena on oppia jäsentämään ja ilmaisemaan tuntemuksiaan kuvataiteellisin keinoin.

Opiskelu on suuressa määrin prosessinomaista, jolloin luova ongelmanratkaisutyö seuraa opiskelijaa myös oppituntien ulkopuolelle. Tähän perustuu parhaimmillaan opiskelun kokonaisvaltainen persoonakohtainen vaikuttavuus.

Lyhytkurssit painottuvat opetuksellisesti kyseiseen tekniikkaan tai teemaan, jolloin ne voivat johdattaa uusiin ilmaisullisiin löytöihin. Lyhytkurssit toimivat myös usein intensiivikursseina, jolloin opiskeluun on mahdollista keskittyä tiiviimmällä aikataululla.

Oma opiskelumotivaatiosi määrittää toimintasi mahdollisen tavoitteen. Opetus on suurelta osin henkilökohtaista ohjausta, jolloin opiskelun haasteellisuuteen ja vaativuuden tasoon voi opiskelija ohjauskeskusteluissa hyvin itse vaikuttaa.

Huom! Kurssimaksuihin ei sisälly materiaaleja eikä henkilökohtaisia työvälineitä, ellei toisin ole ilmoitettu. Joillain kursseilla voidaan tehdä opiskelumateriaalihankintoja keskitetysti, jolloin niistä peritään erillinen materiaalimaksu.

Selaa kuvataidekursseja ilmonet.fi-palvelussa »