Vantaan aikuisopisto

Koulutusta maahanmuuttajille

V‍antaan aikuisopisto järjestää maahanmuuttajille suomen kielen kursseja, ja lisäksi 17–29-vuotiaat maahanmuuttajat voivat suorittaa Aikuisopistossa suomalaisen peruskoulun päättötodistuksen.

Starttikurssit

Starttikurssit ovat Vantaalla asuvien maahanmuuttajien ilmaisia suomen kielen kursseja, joille voit tulla ilmoittautumatta. Kursseja on eri puolella Vantaata. Kursseilla opetuskielenä on yleensä suomi. Opetusta on myös luku- ja kirjoitustaidottomille.

Lisätietoja kursseista: puh. 09 8392 6121, sähköposti: aikuisopisto@vantaa.fi.

Starttikurssit syksyllä 2018

Syyslukukauden alkuohjauspäivä on torstaina 6.9.2018 klo 9–12 Vantaan opistotalolla (Lummetie 5). Kurssit alkavat viikolla 37 ja ilmoittautua voi myöhemmin myös suoraan opettajalle.

Starttikurssien aikataulut »


Muita suomen kielen kursseja

Vantaan aikuisopistolla voit opiskella suomea myös kansalaisopiston kursseilla. Kursseja on monen tasoisia ja niitä järjestetään eri puolella Vantaata. Kansalaisopiston kurssit ovat maksullisia. Tiedot kursseista löytyvät ilmonet.fi -palvelusta tai Aikuisopiston kurssiluettelon Maahanmuuttajat-osiosta.

Lisätiedot kansalaisopiston suomen kielen kursseista: Mikko Ekqvist, puh: 09 8392 3039, sähköposti: mikko.ekqvist@vantaa.fi.


Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus

Jos olet 17-29-vuotias vantaalainen maahanmuuttaja, voit opiskella suomea ja saada samalla suomalaisen perusopetuksen päättötodistuksen. Koulutukseen voidaan harkinnanvaraisesti ottaa myös vanhempia maahanmuuttajia.

Maahanmuuttajien perusopetus järjestetään Vantaan aikuisopistolla. Perusopetus koostuu kahdesta osasta: alku- ja päättövaiheesta. Tarvittaessa alkuvaihe sisältää lukutaitovaiheen (tai osan siitä), mikäli opiskelijalla ei ole luku- ja kirjoitustaitoa tai taito on puutteellinen.

Perusopetuksen päättötodistuksella voit osallistua yhteishakuun ja jatkaa opintoja toisen asteen koulutuksessa.

Lukuvuosi alkaa 9.8.2018. Myös kesken lukuvuotta on mahdollista aloittaa opiskelu.

Lisätietoa maahanmuuttajien perusopetuksesta:

  • Opintoneuvonta: minna.hassinen@vantaa.fi
  • Koulutuspäällikkö Marja Repo, puh. 040 738 2133, sähköposti: marja.repo@vantaa.fi

Alle 17-vuotiaat maahanmuuttajat osallistuvat tavalliseen perusopetukseen.