Vantaan kulttuuriympäristölinjaukset

Tehdyt tutkimukset

K‍ulttuuriympäristökohteiden suojelussa tärkeää on erilaisten tutkimusten tekeminen, jotka ovat myös suojelluissa ympäristöissä lakisääteisiä. Vetovalikosta löydät arkeologisia, rakennusperintöön ja kulttuurimaisemaan liittyviä tutkimuksia. Tavoitteena on koota sivustolle kaikki Vantaalla tehdyt julkiset tutkimukset.