Vantaan kulttuuriympäristölinjaukset

Kylli

V‍antaan Kylli eli kulttuuriympäristölinjaukset on Vantaan kaupungin maankäytön ja sivistystoimen kolmivuotinen yhteishanke vuosina 2018-2021. Hankkeessa luodaan kaupungin ja asukkaiden yhteiden tavoitetila sekä toimenpidelista kulttuuriympäristön monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Hanke toteutuu yhtäaikaisesti Yleiskaava 2020 -hankkeen kanssa.

Kylli on saanut Museovirastolta 40 000 euron innovatiivisen apurahan.