Vantaan kulttuuriympäristölinjaukset

Opetusmateriaalit

T‍änne kootaan hankkeen aikana valmistuneet opetusmateriaalit.

Uutinen

Kasiluokkalaiset tekivät kulttuuriympäristön mobiilireitin

Vantaan kaupunginmuseon ja Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n yhteishankkeessa Peltolan koulun 8E-luokka teki reitin oman koulun läheisistä kulttuuriympäristökohteista.

Lue Lisää