Hae oppilaaksi

Vantaan musiikkiopiston uudet oppilaat aloittavat pääsääntöisesti aina syys- tai kevätlukukauden alussa. Oppilaaksi pääset ilmoittautumalla tai valintatestin kautta. Pyrimme sijoittamaan kaikki hakijat, jotta musiikkiharrastus pääsee tavalla tai toisella alkamaan. Jos paikkaa ei kuitenkaan pystytä lukuvuoden alkaessa lupaamaan, jäät jonoon, ja oppilaspaikasta ilmoitetaan sinulle heti sellaisen vapauduttua.

Varhaisiän musiikkikasvatus: muskarit sekä musiikkitaito- ja soitinvalmennukset

Muskariin sekä musiikkitaito- ja soitinvalmennusryhmiin oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautua voi sähköisellä hakemuslomakkeella.

Ryhmien lukujärjestykset tehdään lukuvuodeksi kerrallaan niiden oppilaiden perusteella, jotka ovat ilmoittautuneet keväisin varsinaisena ilmoittautumisaikana. Ryhmiin voi kuitenkin ilmoittautua milloin tahansa lukukauden aikana, ja pyrimme järjestämään paikan kaikille halukkaille. Myös uusia ryhmiä muodostetaan tarpeen mukaan.

Keväällä 31.5. mennessä ilmoittautuneet saavat kesän aikana kirjeitse vahvistuksen paikasta. Jos ilmoittaudut kesken lukukauden, muskariopettaja ottaa puhelimitse yhteyttä, kun ilmoittautumisenne on käsitelty.

Musiikin perusopinnot: soitto tai laulu

Musiikin perusopetukseen sisältyvään soiton- tai laulunopetukseen pääsee valintakokeen kautta. Aloittavalta ei edellytetä aikaisempia musiikinopintoja.

Keväisin järjestettäviin valintakokeisiin ilmoittaudutaan sähköisellä ajanvarauksella. Oppilasvalinnat tehdään juhannukseen mennessä, ja niistä tiedotetaan hakijoille kotiin lähetettävällä kirjeellä.

Avoin osasto

Kaikille avoimiin opintoihin ilmoittaudut hakemuslomakkeella. Olemme sinuun henkilökohtaisesti yhteydessä, kun hakemuksesi on käsitelty. Soiton- ja laulunopetukseen sekä musiikkiteatteri-ilmaisuun haluaville järjestetään keväisin valintakoe.

Musiikkiteatteri-ilmaisu

Musiikkiteatteri-ilmaisuun haetaan valintakokeella, joka järjestetään keväisin.

Vantaan musiikkiopisto

Lummetie 4

PL 4510

01030 Vantaa

Oppilashallintosihteeri:
040 843 7401, musiikkiopisto@vantaa.fi

facebook instagram youtube