Varia

Opiskelijahuolto

‍Opiskelijahuolto ja opiskelijan tukipalvelut

Tällä sivustolla löydät eriteltyinä

Valokuva
  • terveydenhoitajien
  • erityisopettajien
  • kuraattorien
  • psykologien
  • oppilaitosdiakonien ja -pappien

yhteystiedot toimipisteittäin. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@vantaa.fi.


Terveydenhoitajat

Terveydenhoitaja tekee kaikille 1. ja 2. vuosikurssin nuorisokoulutuksen opiskelijoille terveystarkastuksen. Kaikille Variassa opiskeleville kutsuntaikäisille tehdään toimipisteissä alkuterveystarkastus keväisin.

Terveydenhoitajan perustehtävä on edistää opiskelijan terveyttä ja hyvinvointia. Sairaanhoitoon liittyvät asiat hoidetaan pääsääntöisesti terveysasemalla. Terveydenhoitajat toimivat opiskelijahyvinvointiryhmissä ja pyrkivät näin tukemaan opiskelijoita yhteistyössä opettajien ja opiskelijahyvinvointiryhmään kuuluvien ammattihenkilöiden kanssa.

Terveydenhoitajat toimipisteittäin:
Aviapolis Hiekkaharju Koivukylä Myyrmäki
Mervi Torkkeli,
050 312 2003
Pia Koskelainen,
050 312 1950
Annu Risulainen,
050 312 1583
Niina Geradi,
050 312 1690
Heidi Nyman,
043 825 9925
Heidi Nyman,
043 825 9925
Anu Turula,
050 302 5459
Susan Määttänen,
040 830 8455

‍Äkilliset sairaustapaukset

Äkillisissä sairaustapauksissa opiskelijat voivat hakeutua oppilaitoksen alueella sijaitsevalle terveysasemalle tai Peijaksen sairaalan terveyskeskuspäivystykseen. Terveyspalvelujen neuvontanumero on 09 8391 0023.

Erityisopettajat

Jokaisella opiskelualallamme on erityisopetuksen vastuuopettaja, jonka asiantuntijuus on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on opiskelussa vaikeuksia, poissaoloja, motivaatio-ongelmia tai opiskelun etenemiseen liittyviä ongelmia. Erityisopetuksen vastuuopettaja suunnittelee oppimisen tukitoimia yhteistyössä muiden opettajien kanssa, opettaa tai ohjaa pienryhmiä tai yksittäisiä opiskelijoita ja on tarvittaessa avustamassa opiskelijaa toisen opettajan oppitunneilla.

Erityisopettajat toimipisteittäin ja aloittain:
Aviapolis Hiekkaharju Koivukylä Myyrmäki

Marianne Mölsä,
050 312 1886

Kati Grommi,
050 302 5489

Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala
Kone- ja tuotantotekniikka
Sähkö- ja automaatioala
Talotekniikka
Käsi- ja taideteollisuus

Brita Penttala,
050 302 5855

Brita Penttala, 050 302 5855
Sosiaali- ja terveysalaLiisa Korhonen,

050 312 1884

liisa.2.korhonen@eduvantaa.fi

Mirjami Rossi-Mäenpää,
050 314 6368

Hius- ja kauneudenhoitoala
Ravintola- ja cateringala
Media- ja kuvallisen ilmaisun ala


Marika Okkonen-Volk,
050 312 1887

‍Kuraattorit

Kuraattori on oppilaitoksemme sosiaalityöntekijä. Kuraattori auttaa opiskeluun vaikuttavissa asioissa, kuten opiskelumotivaation, poissaolojen, asumis- ja muiden opintososiaalisten asioiden, koulukiusaamisen, päihteiden ja kotiolojen ongelmissa. Kuraattori toimii luottamuksellisesti ja on myös opiskelijahyvinvointiryhmän jäsen.

Kuraattorit toimipisteittäin ja aloittain:
Aviapolis Hiekkaharju Koivukylä Myyrmäki

Katri Kallio,
040 832 5944

Anu Viitanen,
043 8266108
Valma ja 10. lk

Helena Kuronen,
043 825 1909


Jarmo Kaila,

040 779 6249

Riikka Siniluoto,
040 568 9852
Palvelualat ja
tekniikan alat

‍Psykologit

Variassa työskentelee neljä psykologia, joille opiskelijat voivat tarvittaessa varata vastaanottoajan. Psykologi tarjoaa opiskelijoille lyhytkestoista keskustelutukea ja hoitoon ohjausta, kun elämäntilanne on vaikea tai mielen hyvinvointi järkkyy. Käynnit ovat maksuttomia ja keskustelut luottamuksellisia. Psykologit kuuluvat myös eri opetusalojen opiskelijahyvinvointiryhmiin.

Psykologit toimipisteittäin ja aloittain
Aviapolis Hiekkaharju Koivukylä Myyrmäki

Henna Pekkanen,
050 312 1888

Inka Timonen,
043 825 2849
Palvelualat ja
Tekniikan alat

Sonja Pollari,
050 312 4480


Katariina Nore,
050 303 6014

Henna Pekkanen,
050 312 1888
Valma ja 10. luokka

Oppilaitosdiakonit

Aviapolis ja Hiekkaharju: Lauri Wirtanen, 050 553 1910
Koivukylä: Irma Liljeström, 050 553 8459
Myyrmäki: Pekka Nappar, 050 355 2715

Oppilaitospapit

Jukka-Mikko Karjalainen, 050 581 0593
Hanna Similä 050 420 1540

Lisätietoja Vantaan seurakuntien nettisivuilta.

Seuraamalla Varian ohjaus- ja tukipalveluiden blogisivustoa saat hyödyllistä tietoa opiskeluun ja valmistumiseen liittyen.

.vantaa-yleiset-sosiaalinenmedia-facebookshare iframe { float: right; }