AMK-yhteistyö

Varia tekee yhteistyötä alueen ammattikorkeakoulujen kanssa, jolloin Variassa opiskelevilla on joustavampi mahdollisuus suorittaa ammattikorkeakouluopintoja jo ammattiopintojen yhteydessä.

AMK-opintoja hiusalan, sosiaali- ja terveysalan ja turvallisuusalan opiskelijoille

Mikäli olet kiinnostunut opiskelemaan avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista hiusalan, sosiaali- ja terveysalan tai turvallisuusalan toisen asteen ammattiopintojen yhteydessä, ota yhteyttä opinto-ohjaaja Ritva Väisäseen, p. 040 521 0364, ritva.vaisanen@vantaa.fi

Metropolia-opintopolku insinööriksi haluaville

Vantaan ammattiopisto Varia ja Metropolia Ammattikorkeakoulu aloittivat syksyllä 2016 koulutusyhteistyön kolmella alalla; logistiikkaa, autoalaa tai talotekniikka opiskelevilla on mahdollisuus valita opintojen alussa Metropolia-opintopolku. Yhteistyö tarjoaa opiskelijoille mahdollisuus nopeuttaa vuodella ammatillisen perustutkinnon ja AMK-tutkinnon kokonaisopintoja karsimalla niihin sisältyvät päällekkäisyydet.

Yhteistyö koskee Variassa opiskeltavia seuraavia aloja

  • Logistiikan perustutkinto; kuljettaja, lentoasemahuoltaja, varastonhoitaja - Metropoliassa Insinööri (AMK), tuotantotalous
  • Autoalan perustutkinto; ajoneuvoasentaja, korinkorjaaja - Metropoliassa Insinööri (AMK), ajoneuvotekniikka
  • Talotekniikan perustutkinto; putkiasentaja - Metropoliassa Insinööri (AMK), talotekniikka
  • Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto; sähköasentaja (Hiekkaharjun toimipiste) - Metropoliassa Insinööri (AMK), sähköinen talotekniikka

Kenelle?

Yhteishaussa tai jatkuvassa haussa Variaan hakevalle, syksyllä opintonsa aloittavalle, joka

  • tietää hakiessaan tai opinnot aloittaessaan tähtäävänsä jonkin edellä mainitun alan AMK-tutkintoon
  • haluaa AMK-tutkintoon nopeutetusti
  • haluaa opiskella käytännönläheisesti insinöörin työssä tarvittavia perustietoja ja –taitoja (vrt. lukio)

Miten Metropolia-opintopolulle pääsee?

  • Hae normaalisti yhteishaun tai jatkuvan haun kautta opiskelemaan Variaan
  • Variassa valitset heti opintojen alussa ns. Metropolia-opintopolun opinto-ohjaajan avustuksella

Jos suunnitelmasi jatko-opinnoista muuttuvat opiskellessasi perustutkintoa, voit aina vaihtaa opintopolkua ja valmistua Variasta normaalisti perustutkintoon. AMK-opintosuoritukset huomioidaan jatkaessasi mahdollisesti myöhemmin ammattikorkeakoulussa.

Miten opiskelu nopeutuu käytännössä?

Opiskelija opiskelee perustutkintoon ja AMK-tutkintoon sisältyvät päällekkäisyydet joko Variassa tai Metropoliassa. Joissain aineissa voidaan tehdä Variassa laajennettu opintomäärä, jotta se vastaa AMK-opintoja.

Pääsääntöisesti Variassa opiskellaan kolme vuotta. Opintoihin sisältyy AMK-opintoja enintään 60 opintopisteen verran, jolloin opiskeluaika Metropoliassa lyhenee. 60 opintopistettä vastaa vuoden päätoimista opiskelua ammattikorkeakoulussa.

Metropoliaan haetaan normaalisti yhteisvalinnan kautta tai avoimen ammattikorkeakoulun väylän kautta.

Lisätietoja:

Tekniikan opetusalajohtaja Kaarlo Lukkarila, 040 522 5479, kaarlo.lukkarila@vantaa.fi (talotekniikan ja sähköalan tutkinnot)

Liikenteen opetusalajohtaja Ismo Hämäläinen, 050 312 4458, ismo.hamalainen@vantaa.fi (logistiikan ja autoalan tutkinnot)‍

facebook twitter instagram youtube