Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, Kasvatuksen osaamisala: tutkinnon osa/osia oppisopimuksella

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto: Kasvatuksen osaamisala, tutkinnon osa/osia oppisopimuksella

VASU HALTUUN JA TYÖVÄLINEEKSI - kaksi- ja monikielisten/maahanmuuttajataustaisten lähihoitajien ammatillinen täydennyskoulutus

HAE NYT

Hakuaika päättyy 30.11.2018. Koulutus alkaa 17.1.2019.

Kohderyhmä ja tavoite

Varhaiskasvatuksessa lähihoitajina työskentelevät henkilöt, joiden äidinkieli on muu kuin suomi.

Tarjoamme lähihoitajille oppisopimuksella ammatillista täydennyskoulutusta ja mahdollisuutta kehittää omaa ja työyhteisön osaamista yhteistyössä Vantaan ammattiopiston Varian kanssa.

Koulutusaika ja -paikka

17.1.2019 – 30.11.2019 (10 kk) henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman HOKSin mukaan. HOKS tehdään valituille ennen 10.12.2018 infotilaisuutta.

Koulutuspaikka on Koivukylän toimipiste, Talvikkitie 119, 01360 Vantaa.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan tältä sivulta löytyvällä hakulomakkeella, joka aukeaa HAE NYT -linkistä. Tämän jälkeen Varian työelämäpalveluiden pyynnöstä täytetään esitiedot ohjeen mukaan SopimusProssa.

Pohjakoulutuksena tulee olla lähihoitaja, lastenhoitaja tai vastaava kelpoisuusehdon täyttävä tutkinto. Koulutukseen valitaan 12 - 16 opiskelijaa. Valituille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse.

Koulutusmuoto

Oppisopimuskoulutus. Oppisopimusinfo, sopimusten tekeminen, orientaatio koulutuksen sisällöstä, aikatauluista ja näyttöjen toteutuksesta 10.12.2018 oppilaitoksen tiloissa klo 8.30 – 15.30. Tarkempi aikataulu ja sisällöt ilmoitetaan valituille.

Suoritustapa

Oppisopimuksella omassa työssä. Teoriaopinnot täydentävät osaamisen kehittymistä työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohella. Omaan työhön ja oman työn kehittämiseen liittyvät oppimistehtävät, oppimispäiväkirjan pitäminen – reflektointi, oma kehittämishanke / projektityö verkko - oppiminen ja itsenäinen työskentely.

Lähipäivät oppilaitoksessa 1 päivä / kuukausi klo 8.30 – 15.30. Lähipäivät ilmoitetaan valituille lukusuunnitelman yhteydessä.

KASVATUS- JA OHJAUSALAN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN

Pakollinen tutkinnon osa:

Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, 20 osp
(osaamista voidaan tunnustaa ja tunnistaa HOKSissa)

Ammattitaitovaatimukset / opiskelija osaa

 • soveltaa työssään tietoa ihmisen kasvusta ja oppimisen perusteista
 • toimia kasvatus- ja ohjausalan työtä ohjaavien lakien, määräysten ja ohjeiden mukaisesti
 • toimia terveyttä ja hyvinvointia edistävällä tavalla
 • hyödyntää työelämä ja työyhteisötaitojaan
 • kehittää työhyvinvointiaan
 • käyttää monipuolisesti viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan
 • arvioida ammatillista kasvuaan

Kasvatuksen osaamisala, koko osaamisala 70 osp
(osaamista voidaan tunnustaa ja tunnistaa HOKSissa)

Pakollinen tutkinnon osa:

Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa, 40 osp

(osaamista voidaan tunnustaa ja tunnistaa HOKSissa)


Ammattitaitovaatimukset / opiskelija osaa

 • toteuttaa osallisuuden pedagogiikka osana työryhmää
 • toteuttaa pedagogista suunnittelua, dokumentointia ja arviointia työryhmän jäsenenä
 • havainnoida ja ohjata lasten oppimista
 • ohjata lasten vuorovaikutustaitoja, vertaissuhteita ja lapsiryhmän yhteisöllisyyttä
 • toimia leikin moninaisessa ja rikkaassa maailmassa
 • käyttää vuorovaikutusta tietoisesti ja tavoitteellisesti varhaiskasvatuksen menetelmänä
 • tukea lasten kielten rikasta maailmaa
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida mediakasvatusta työryhmän jäsenenä
 • arvioida omaa osaamistaan ja ammatillisuuttaan

Opiskelukustannukset

Oppisopimuksella koulutus on maksutonta. Lähipäivistä työnantaja maksaa palkan. Materiaalit ja välineet opiskelija kustantaa itse.


Lisätietoja

Koulutuksen sisältö: Päivi Pöyhönen p. 050 3104929, paivi.poyhonen@eduvantaa.fi

Koulutuksen sisältö ja oppisopimus: Eija Lepistö p. 040 589 2732, eija.lepisto@vantaa.fi
facebook twitter instagram youtube