Sisustusalan ammattitutkinto

Sisustusalan ammattitutkinto


Kenelle?

Alan ammatillinen perustutkinto tai vastaava sisustusalalle soveltuva ammatillinen koulutus tai noin kolmen vuoden työkokemusta vastaava osaaminen alalta. Opiskelijat valitaan hakemusten, haastattelun ja mahdollisen pääsykokeen perusteella.

Koulutusmuoto

Omaehtoinen koulutus / oppisopimuskoulutus.

Koulutusaika ja -paikka

Jokaiselle hakijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan hakijan aiempi osaaminen. Opintojen kesto määräytyy HOKSin mukaan (1 - 2 v).

Koulutuspaikka on Hiekkaharjun toimipiste, Tennistie 1, 01370 Vantaa.

Kielitaitotaso

Hakijoilta edellytetään riittävää suomen kielen taitoa (taso B1.2 =YKI3). Opiskeluun voidaan sisällyttää kieliopintoja tarvittaessa riittävän kielitaidon saavuttamiseksi.

Hakuprosessi

Hakijoille lähetetään henkilökohtainen kutsu haastatteluun/soveltuvuustestiin sähköpostilla. Opiskelijat valitaan hakemusten, haastattelun ja mahdollisen pääsykokeen perusteella. Valinnasta lähetetään tieto kirjeitse kaikille hakijoille.


Suoritustapa

Omaehtoinen koulutus päiväopiskeluna 1 - 4 päivänä viikossa. Koulutus voi sisältää myös etä- ja itsenäistä opiskelua sekä työelämäjaksoja.

Oppisopimus edellyttää tutkintoon soveltuvaa alan työpaikkaa ja työpaikkaohjaajaa työpaikalla. Opiskelija hankkii työpaikan itse.

Valokuva

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen pituus määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan (1 – 2 v) tutkintoon valmistavaa koulutusta. Koulutus muodostuu oppilaitoksessa ja työelämässä suoritettavista osioista.

Näistä valitaan 1 - 2 osaamisalaa
:

  • sisustusrakentaminen
  • sisäpintojen käsitteleminen

Valinnainen tutkinnon osa - näistä valitaan 1 - 3:

  • kalusteiden asentaminen
  • sisustusalan asiakaspalvelu ja myyntityö
  • sisustusalan yrittäjänä toimiminen
  • näyttely- tai esittelytilan rakentaminen


Opiskelun kustannukset

Oppisopimuksella koulutus on ilmainen. Omaehtoisena koulutuksena n. 700 euroa.


Lisätietoja

Sisältöön liittyvät kysymykset sähköpostilla: vastuukouluttaja Kati Taivalantti, kati.taivalantti@eduvantaa.fi

Oppisopimukseen liittyvät kysymykset: aikuiskoulutuspäällikkö Eija Lepistö, p. 040 589 2732, eija.lepisto@vantaa.fi

Huom! oppisopimus edellyttää aina oppisopimustyöpaikkaa.

facebook twitter instagram youtube