Lentokoneasentaja

‍Lentokoneasennuksen perustutkinto, lentokoneasentaja

Varia järjestää huoltohenkilöstön B1-lupakirjaan mahdollistavaa, korjaus- ja huoltotehtäviin valmistavaa lentokoneasentajan koulutusta. Lupakirja tunnustetaan koko Euroopan alueella, ja se parantaa työllistymismahdollisuuksia myös Euroopan ulkopuolella.

Lentokoneasennuksen perustutkinnon suorittaneet toimivat lentokoneasentajina ja lentokonemekaanikkoina. Koulutuksen suorittanut voi riittävän työkokemuksen saavutettuaan hakea A1- tai B1-lupakirjaluokan mukaista yhteiseurooppalaista huoltohenkilöstön lupakirjaa Liikenteen turvallisuusvirastolta Trafilta.

Työtehtävät

Lentokoneasentajan koulutuksessa painotetaan lentokoneiden järjestelmien, voimalaitteiden ja rakenteiden tuntemista, sekä kasvatetaan opiskelijoita vastuulliseen ja lentoturvallisuudelle myönteiseen ajattelutapaan.

Lentokoneasentaja toimii lentokoneiden ja helikoptereiden korjaus- ja huoltotehtävissä noudattaen huolto-ohjeita ja kansainvälisiä määräyksiä. Hän hallitsee monipuoliset tekniset kokonaisuudet ja selviytyy tarvittavista sähköliitos- ja ohutlevytöistä.

Lentokoneasentajia työskentelee lentoyhtiöiden, lentokonehuoltoyritysten, lentokonekorjaamoiden, puolustusvoimien, rajavartiolaitoksen ja lentokoneita valmistavien yritysten palveluksessa.

Lentokoneasentaja voi 2 - 3 vuoden työkokemuksen jälkeen pätevöityä lupakirjalliseksi lentokoneen huoltomekaanikoksi (huoltotodisteen antaja), ja lisätyökokemusta hankittuaan myös ilmailualan teknisiin toimihenkilötehtäviin, kuten esimerkiksi työnjohtajaksi, suunnittelijaksi tai tarkastajaksi.

Erityisvaatimukset

Opiskelijalta vaaditaan normaali terveys ja kunto sekä normaali kuulo ja näkökyky.

Koulutukseen hakeutuvan tulee pyydettäessä antaa koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaa koskevat tiedot (oma kuvaus) sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen
 • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei saada korjattua apuvälinein sekä värisokeus
 • hankala käsi-ihottuma
 • allergia lentokonehuoltotyössä käytetyille aineille ja materiaaleille
 • sairaudet, jotka pahenevat vuorotyössä
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
 • avioniikka-asentajalta vaaditaan lisäksi tarkkaa värinäköä

Lue lisää alan terveydellisistä vaatimuksista


Pääsykoe

Alalle on kirjallinen pääsykoe. Haastattelut ja mahdolliset kädentaitojen testit tehdään oppilaitoskohtaisesti.

Opiskelijavalinta perustuu pääsykokeeseen ja sen tulokseen.

Valtakunnallinen lentokoneasennuksen perustutkinnon pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu neljästä eri osa-alueesta:

 • matematiikan, fysiikan ja loogisen ajattelukyvyn osio
 • englannin kielen osio
 • suomen kielen osio
 • haastattelu


Pisteytys:

 • matematiikan ja fysiikan koe 30 % (30 pistettä)
 • suomen kielen (luetun ymmärtämisen) koe 20 % (20 pistettä)
 • englannin kielen koe 20% (20 pistettä)
 • haastattelu 30 % (30 pistettä)Ylioppilaspohjainen koulutus

B1-luokan opintosuuntauksessa alkaa erillinen koulutusohjelma ylioppilastutkinnon suorittaneille joka toinen vuosi. Ylioppilaille luetaan hyväksi lukio-opintoja jolloin opiskeluaika on 2,5 vuotta.


Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Eija Jokinen, p. 040 529 0536, eija.jokinen@vantaa.fi

Hakeminen

Haku yhteishakuaikana Opintopolussa

Valokuva

Opiskelukustannukset

Kustannukset opiskelijalle ovat noin 500 euroa koko opiskeluajalta. Opiskelijat kustantavat itse oppikirjansa ja opiskeluun liittyvät materiaalit. Lisäksi peritään vuosittainen materiaalimaksu, joka kattaa sähköisen opiskelumateriaalin ja suojavaatetuksen sekä pieniä kulutustarvikkeita. Vuonna 2018 maksu on 90 euroa / lukuvuosi.

Lentokoneasentajaksi voit opiskella Aviapoliksen toimipisteessä, Rälssitie 13, 01530 Vantaa.

facebook twitter instagram youtube