Varia

Lentokoneasentaja

‍Lentokoneasennuksen perustutkinto, lentokoneasentaja

Järjestämme Variassa huoltohenkilöstön B1-lupakirjan mahdollistavaa, korjaus- ja huoltotehtäviin valmistavaa lentokoneasentajan koulutusta. Lupakirja tunnustetaan koko Euroopan alueella ja se parantaa työllistymismahdollisuuksia myös Euroopan ulkopuolelle.

Lentokoneasennuksen perustutkinnon suorittaneet toimivat lentokoneasentajina ja lentokonemekaanikkoina. Koulutuksen suorittanut voi riittävän työkokemuksen saavutettuaan hakea A1- tai B1-lupakirjaluokan mukaista yhteiseurooppalaista huoltohenkilöstön lupakirjaa TraFilta.

Työtehtävät

Lentokoneasentajan koulutuksessa painotetaan lentokoneiden järjestelmien, voimalaitteiden ja rakenteiden tuntemista, sekä kasvatetaan opiskelijoita vastuulliseen ja lentoturvallisuudelle myönteiseen ajattelutapaan.

Lentokoneasentaja toimii lentokoneiden ja helikoptereiden korjaus- ja huoltotehtävissä huolto-ohjeiden ja kansainvälisten määräysten mukaisesti. Hän hallitsee monipuoliset tekniset kokonaisuudet ja selviytyy tarvittavista sähköliitos- ja ohutlevytöistä.

Lentokoneasentajia työskentelee lentoyhtiöiden, lentokonehuoltoyritysten, lentokonekorjaamoiden, Puolustusvoimien, rajavartiolaitoksen ja lentokoneita valmistavien yritysten palveluksessa.

Lentokoneasentaja voi 2 - 3 vuoden työkokemuksen jälkeen pätevöityä lupakirjalliseksi lentokoneen huoltomekaanikoksi (huoltotodisteen antaja) ja lisätyökokemusta hankittuaan myös ilmailualan teknisiin toimihenkilötehtäviin, kuten esimerkiksi työnjohtajaksi, suunnittelijaksi tai tarkastajaksi.

Erityisvaatimukset

Opiskelijalta vaaditaan normaali terveys ja kunto sekä normaali kuulo ja näkökyky.

Koulutukseen hakeutuvan tulee pyydettäessä antaa koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot (oma kuvaus) sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamisesta koskevasta päätöksestä.

Lue lisää alan terveydellisistä vaatimuksista


Pääsykoe

Alalle on pääsykoe (kirjallinen). Haastattelut ja mahdolliset "kädentaitojen" testit tehdään oppilaitoskohtaisesti.

Opiskelijavalinta perustuu pääsykokeeseen ja sen tulokseen.

Valtakunnallinen lentokoneasennuksen perustutkinnon pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu neljästä eri osa-alueesta:

  • matematiikan, fysiikan ja loogisen ajattelukyvyn osio
  • englannin kielen osio
  • suomen kielen osio
  • haastattelu


Pisteytys:

  • Matematiikan & fysiikan koe 30 % (30 p.)
  • Suomen kielen (luetun ymmärtämisen) koe 20 % (20 p.)
  • Englannin kielen koe 20% (20p.)
  • Haastattelu 30 % (30 p.)Ylioppilaspohjainen koulutus

B1-luokan opintosuuntauksessa alkaa erillinen koulutusohjelma ylioppilastutkinnon suorittaneille joka toinen vuosi. Ylioppilaille luetaan hyväksi lukio-opintoja niin, että opiskeluaika on 2,5 vuotta.


Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Eija Jokinen, p. 040 529 0536, eija.jokinen@vantaa.fi

Hakeminen

Haku yhteishakuaikana Opintopolussa

Valokuva

Opiskelukustannukset

Kustannukset opiskelijalle ovat noin 500 euroa koko opiskeluajalta. Opiskelijat kustantavat itse oppikirjnsat ja opiskeluun liittyvät materiaalit. Lisäksi peritään vuosittainen materiaalimaksu, joka kattaa sähköisen opiskelumateriaalin ja suojavaatetuksen sekä pieniä kulutustarvikkeita. Vuonna 2018 maksu on 90 euroa / lukuvuosi.

Lentokoneasentajaksi voit opiskella Aviapoliksen toimipisteessä.

.vantaa-yleiset-sosiaalinenmedia-facebookshare iframe { float: right; }