Varia

Lentokoneasentajaksi Finnairille

Kiinnostaako sinua työskentely liikenneluokan lentokoneiden parissa? Onko sinulla osaamista, jota haluaisit hyödyntää uudessa työympäristössä?

Finnair hakee uusia osaajia lentokonemekaanikoiksi. Vantaan ammattiopisto Varia ja Finnair tarjoavat mahdollisuuden suorittaa lentokoneasennuksen perustutkinnon työn ohessa ja koulutuksen päätyttyä työllistyä lentokonemekaanikoksi.

Koulutuksen sisältö

Lentokoneasentajan koulutuksessa painotetaan lentokoneiden järjestelmien, voimalaitteiden ja rakenteiden tuntemista. Lentokoneasennuksen perustutkinnon suorittaneet toimivat lentokoneasentajina ja lentokonemekaanikkoina. Koulutuksen suorittanut voi riittävän työkokemuksen saavutettuaan hakea A1-tai B1-lupakirjaluokan mukaista yhteiseurooppalaista huoltohenkilöstön lupakirjaa Trafilta.

Valokuva

Koulutuksen toteutus

Koulutus alkaa 13.8.2018 ja kestää n. kolme vuotta. Koulutukseen valituille tehdään henkilökohtainen suunnitelma koulutuksen suorittamisesta.

Koulutus alkaa vuoden kestävänä omaehtoisena, päätoimisena opiskeluna Vantaan ammattiopisto Variassa Vantaalla. Ensimmäisen vuoden koulutus sisältää lähiopetusta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista Finnarilla. Suoritettuaan hyväksytysti ensimmäisen vuoden teoriaopinnot opiskelijat aloittavat oppisopimusjakson Finnairilla lentokoneasennuksen tehtävissä.

Ensimmäisen vuoden päätoimisen opiskelun ajalle voi hakea aikuiskoulutustukea tai Kelan opintotukea. Työttömänä olevat voivat tiedustella TE-palveluista mahdollisuutta opiskella omaehtoisesti työttömyysturvalla tai työvoimakoulutuksena. Opintojen jatkuessa oppisopimuksella opiskelija siirtyy määräaikaiseen työsopimussuhteeseen Finnairille.

Pääsyvaatimukset

  • aiemmin suoritettu toisen asteen ammatillinen perustutkinto, lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto
  • normaali terveys ja fyysinen kunto sekä normaali kuulo- ja näkökyky
  • vähintään B-luokan ajo-oikeus
  • suomen ja englannin kielen taito
  • nuhteeton tausta (opiskelijoille tehdään poliisin suppea turvallisuusselvitys)
  • soveltuvuus alalle
  • eduksi katsotaan tehtävää tukeva työkokemus

Koulutukseen hakeutuvan tulee antaa koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä (SORA-lain vaatimus).

Opiskelukustannukset

Opiskelijat kustantavat itse oppikirjansa ja muut opiskelutarvikkeensa. Lisäksi peritään vuosittainen materiaalimaksu (kattaa sähköisen opiskelumateriaalin ja suojavaatetuksen sekä joitakin kulutustarvikkeita, lähinnä käytännön työn opetuksessa).

Hae koulutukseen

HAE TÄSTÄ.

Hakuaika päättyy 30.4.2018. Hakemusten perusteella kutsutaan pääsykokeeseen toukokuun alussa 2018.

Pääsykoe on tiistaina 15.5.2018.

Pääsykokeen perusteella valitaan haastatteluun kesäkuussa 2018.

Lisätietoja:

Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:

Varia, koulutuspäällikkö Risto Hämäläinen: p. 050 312 4572, risto.hamalainen@eduvantaa.fi
Finnair, Samu Linnimaa: samu.linnimaa@finnair.com

Oppisopimukseen ja työvoimakoulutukseen liittyvät kysymykset:

Varia, aikuiskoulutuspäällikkö Tarja Tomperi: p. 040 524 1241, tarja.tomperi@vantaa.fi

.vantaa-yleiset-sosiaalinenmedia-facebookshare iframe { float: right; }