Linja-autonkuljettaja

‍Logistiikan perustutkinto, linja-autonkuljettaja

Logistiikan perustutkintoa suorittaessasi voit erikoistua yhdelle viidestä eri ammattilinjasta. Voit valita yhden kolmesta kuljettajatutkinnosta eli valmistua joko auton-, linja-auton tai yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi. Ensimmäisen vuoden aikana voit myös valita, haluatko suuntautua kuljettajatutkintojen sijaan varastopalvelujen osaamisalalle ja valmistua varastonhoitajaksi. Kuljettajaopinnoista voit vielä toisen opiskeluvuoden aikana erikoistua lentoasemahuoltajaksi.

Logistiikan alan opiskelija suuntautuu ensimmäisen opiskeluvuoden aikana

 • kuljetuspalveluiden tai
 • varastopalveluiden osaamisalaopintoihin

Kuljetuspalvelujen osaamisalan suuntautumisvaihtoehdot

 • autonkuljettaja
 • linja-autonkuljettaja
 • yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
 • lentoasemahuoltaja

Valinta kuljettajatutkintojen suuntautumisvaihtoehdosta tehdään toisena opiskeluvuotena.

Erityisvaatimukset

Koulutukset ovat SORA-lainsäädännön piirissä eli määrätyt terveysvaatimukset ovat ajokorttilainsäädännön ja SORA-lain mukaaan voimassa. Jos haet koulutukseen jatkuvassa haussa oppilaitos voi pyytää sinulta tietoja terveydentilastasi. Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.

Seuraavassa on lueteltu ne terveydentilavaatimukset, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä Logistiikan perustutkinto, Kuljetuspalvelujen osaamisalalla:

 • insuliinihoitoinen diabetes
 • epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt
 • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä
 • sydän- ja verenkiertoelinten sairaus
 • fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava hengityselinten sairaus
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
 • munuaissairaudet
 • psyykkinen sairaus, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

  Tutustu alan terveydellisiin vaatimuksiin.

LINJA-AUTONKULJETTAJA

Kaikkiin kuljettajatutkintoihin voi sisällyttää lentoaseman kunnossapito- ja maapalvelutehtäviin liittyviä opintoja, ja kuljettajakoulutuksen kautta voi erikoistua lentoasemahuoltajaksi. Autonkuljettajat työskentelevät eri kokoisissa kuljetusliikkeissä.

Toimiala

Kuljetusalan ammattilainen kuljettaa ihmisiä, tavaroita ja ajoneuvoja paikasta toiseen. Työssä korostuvat tehokkuus, turvallisuus ja hyvä asiakaspalvelu. Ala on kansainvälinen ja edellyttää ammattilaiselta laaja-alaista osaamista, asiakaspalvelu- ja yhteistyötaitoja sekä kielitaitoa. Kuljetusalan ammattilaiset sijoittuvat kuljetusliikkeiden, liikenteen, kaupan, teollisuuden ja julkisen sektorin palvelukseen.

Tavoitteet

Tutkinto antaa perusvalmiudet toimia kuljetusalan monipuolisissa tehtävissä. Kuljettajalta vaaditaan hyvää liikennekäyttäytymistä sekä palvelualttiutta erilaisissa asiakastilanteissa.

Koulutukseen sisältyy harjoittelua erityyppisillä työkoneilla ja ajoneuvoilla, niiden korjaus- ja huoltotehtäviä sekä lastaus- ja kuljetustoimintaa. Koulutuksen aikana suoritetaan erilaisia alan tutkintoja kuten BC-ajoneuvoluokan kuljettajatutkinto, työturva-, ja ensiapukortti (EA1).

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Outi Koivisto, p. 040 759 2426, outi.koivisto@eduvantaa.fi

Hakeminen

Haku yhteishaussa Opintopolussa ja määrättyinä aikoina jatkuvassa haussa.

‍‍Nopeammin insinööriksi

Tuotantotalouden AMK-tutkintoon tähtäävillä logistiikan opiskelijoilla on mahdollisuus valita Variassa ns. Metropolia-opintopolku. Polulla pystyt suorittamaan ammatillisen perustutkinnon ja insinööritutkinnon lyhyemmässä kokonaisajassa. Mikäli kiinnostuit ammattikorkeakouluopinnoista logistiikan perustutkinnon rinnalla, tutustu aiheeseen tarkemmin .

Opiskelukustannukset

Kuljetuspalvelujen osaamisalalla opiskelijalle maksettavaksi jää kustannuksia noin 1000 euroa koko opiskeluajalta. Opiskelijat kustantavat itse oppikirjansa, opiskelutarvikkeensa ja työvaatetuksensa. Alan tutkinnoista syntyvät viranomaismaksut opiskelija kustantaa itse.

Logistiikan tutkintoihin voit opiskella Aviapoliksen toimipisteessä, Rälssitie 13, 01530 Vantaa.

facebook twitter instagram youtube