Varia

Linja-autonkuljettaja

‍Logistiikan perustutkinto, linja-autonkuljettaja

Logistiikan perustutkintoa suorittaessasi voit erikoistua yhdelle viidestä eri ammattilinjasta. Voit valita yhden kolmesta kuljettajatutkinnosta eli valmistua joko auton-, linja-auton tai yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi. Ensimmäisen vuoden aikana voit myös valita, haluatko suuntautua kuljettajatutkintojen sijaan varastopalvelujen osaamisalalle ja valmistua varastonhoitajaksi. Kuljettajaopinnoista voit vielä viimeisen eli kolmannen vuoden aikana erikoistua lentoasemahuoltajaksi.

Logistiikan alan opiskelija suuntautuu ensimmäisen opiskeluvuoden aikana:

  • kuljetuspalveluiden tai
  • varastopalveluiden osaamisalaopintoihin

Kuljetuspalvelujen osaamisalan suuntautumisvaihtoehdot:

  • autonkuljettaja
  • linja-autonkuljettaja
  • yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
  • lentoasemahuoltaja (3.vuosi)

Valinta kuljettajatutkintojen suuntautumisvaihtoehdosta tehdään toisen opiskeluvuoden loppupuolella. Kuljettajakoulutuksesta voi erikoistua kolmannen vuoden aikana lentoasemahuoltajaksi.

Linja-autonkuljettaja

Kaikkiin kuljettajatutkintoihin voi sisällyttää lentoaseman kunnossapito- ja maapalvelutehtäviin liittyviä opintoja, ja kuljettajakoulutuksen kautta voi erikoistua kolmantena vuonna lentoasemahuoltajaksi. Autonkuljettajat työskentelevät eri kokoisissa kuljetusliikkeissä.

Toimiala

Kuljetusalan ammattilainen kuljettaa ihmisiä, tavaroita ja ajoneuvoja paikasta toiseen. Työssä korostuvat tehokkuus, turvallisuus ja hyvä asiakaspalvelu. Ala on kansainvälinen ja edellyttää ammattilaiselta laaja-alaista osaamista, asiakaspalvelu- ja yhteistyötaitoja sekä kielitaitoa. Kuljetusalan ammattilaiset sijoittuvat kuljetusliikkeiden, liikenteen, kaupan, teollisuuden ja julkisen sektorin palvelukseen.

Tavoitteet

Tutkinto antaa perusvalmiudet toimia kuljetusalan monipuolisissa tehtävissä. Kuljettajalta vaaditaan hyvää liikennekäyttäytymistä sekä palvelualttiutta erilaisissa asiakastilanteissa.

Koulutukseen sisältyy harjoittelua erityyppisillä työkoneilla ja ajoneuvoilla, niiden korjaus- ja huoltotehtäviä sekä lastaus- ja kuljetustoimintaa. Koulutuksen aikana suoritetaan erilaisia alan tutkintoja, kuten BC-ajoneuvoluokan kuljettajatutkinto, työturva-, ja ensiapukortti.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Outi Koivisto, p. 040 759 2426, outi.koivisto@eduvantaa.fi

Hakeminen

Haku yhteishaussa Opintopolussa.

Voit myös hakea opiskelemaan logistiikkaa jatkuvassa haussa silloin, kun haut aukeavat. Haun aukeamisesta ilmoitetaan näillä nettisivuilla.

‍‍Nopeammin insinööriksi

Tuotantotalouden AMK-tutkintoon tähtäävillä logistiikan opiskelijoilla on mahdollisuus valita Variassa ns. Metropolia-opintopolku. Polulla pystyt suorittamaan ammatillisen perustutkinnon ja insinööritutkinnon lyhyemmässä kokonaisajassa. Mikäli kiinnostuit ammattikorkeakouluopinnoista logistiikan perustutkinnon rinnalla, tutustu aiheeseen tarkemmin .

Opiskelukustannukset

Kuljetuspalvelujen osaamisalalla opiskelijalle maksettavaksi jää kustannuksia noin 1000 euroa koko opiskeluajalta. Opiskelijat kustantavat itse oppikirjansa, opiskelutarvikkeensa ja työvaatetuksensa. Alan tutkinnoista syntyvät viranomaismaksut opiskelija kustantaa itse.

Erityisvaatimuksia

Lue alan terveydellisistä vaatimuksista.


Logistiikan tutkintoihin voit opiskella Aviapoliksen toimipisteessä.

.vantaa-yleiset-sosiaalinenmedia-facebookshare iframe { float: right; }