Varia

Talonrakentaja

‍Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja

HAE NYT.

Toimiala

Rakennusala ympäröi elämäämme kaikkialla yhteiskunnassa. Rakennusalan ammattilaiset vastaavat ympäristön suunnittelusta, uudisrakentamisesta ja rakennetun ympäristön kunnossapidosta. Hyvinvointimme on riippuvainen rakentajien työstä ja ammattitaidosta. Talonrakentaminen on näkyvin ja tunnetuin osa rakennusalaa.

Alan vaatimukset

Rakennusalan ammattilaiselta odotetaan, että hänellä on monipuolinen ammattitaito ja hän kehittää sitä jatkuvasti. Rakennusalan ammattilainen on luotettava, laatutietoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen.

Rakennustyömailla työskennellään ympäri vuoden vaihtelevissa sää- ja ympäristöoloissa. Työmenetelmien ja -välineiden kehittyminen on keventänyt kaikkein raskaimpia työvaiheita, mutta silti rakennustyömaalla työskentely edellyttää hyvää fyysistä kuntoa.

Tavoitteet

Rakennusalan perustutkinnon suorittaneella on laajat perusvalmiudet rakennusalan vaihteleviin työmaatehtäviin. Hän suoriutuu rakennustyömaan yleisistä tehtävistä osittain itsenäisesti ja osittain työryhmässä muiden ammattityöntekijöiden ohjauksessa. Hän tiedostaa omien työtehtäviensä tärkeyden koko rakennusprojektin kannalta, tekee työnsä rakennusalan laatuvaatimusten mukaisesti, ottaa vastuuta omista työtehtävistään ja pystyy työskentelemään ryhmissä.

Valokuva

Talonrakentaja osaa ammattimiehen ohjauksessa tai työryhmän jäsenenä tehdä uudis- ja korjausrakennustyömaan kirves-, muuraus- tai betonointitöitä. Hän osaa käyttää talonrakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja.

Opiskelija suorittaa opiskelunsa aikana EA1-, työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutukset.

Valokuva
Rakennusalan opiskelu Variassa

Opiskelun pääpaino on käytännön opiskelussa, tekemällä oppimisessa. Ensimmäisen vuoden aikana opiskelijat totuttautuvat ns. oikeisiin työmaaolosuhteisiin ja harjoitustyöt tehdään pääsääntöisesti ulkona. Opiskelijat siirtyvät toisena opiskeluvuonna käytännön töihin rakennusyrityksiin. Myös tutkintoihin liittyvät näytöt suoritetaan oppismisjaksoilla työpaikalla.

Rakennusosastolla toimii hyvin aktiivinen alan neuvottelukunta, joka osaltaan tuo työelämäläheisyyttä opintoihin ja yhteistyötä oppilaitoksen ja työelämäedustajien välille. Variasta valmistuvat opiskelijat työllistyvät opintojensa jälkeen valtakunnallisesti mitattuna parhaiten koko Suomessa.

Jatko-opiskelumahdollisuudet ovat hyvät ammattikorkeakouluihin tai muihin oppilaitoksiin.


Lisätietoja:

opinto-ohjaaja Eija Syrjälä, puh. 040 773 0116, eija.syrjala@eduvantaa.fi


HAKEMINEN

Haku yhteishaussa ja lisähaussa Opintopolussa. Määrättyinä aikoina voit hakea talonrakentajaksi myös Varian jatkuvassa haussa. Haku on nyt auki: täytä hakemus.

‍Opiskelukustannukset

Kustannukset opiskelijalle ovat noin 200 euroa koko opiskeluajalta.

Talonrakentajaksi voit opiskella Hiekkaharjun toimipisteessä.

.vantaa-yleiset-sosiaalinenmedia-facebookshare iframe { float: right; }