Varia

Lähihoitaja

‍Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Lähihoitajan tutkinto antaa perusvalmiudet toimia kasvatuksen, hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen perustehtävissä.

Lähihoitajan työ on ihmisläheistä, monipuolista ja haasteellista. Opiskelijalla tulee olla hyvä fyysinen ja psyykkinen terveys.

Lähihoitajaksi opiskelu Variassa

Opintojen yhteydessä on mahdollista suorittaa yksittäisiä lukiokursseja tai koko yo-tutkinto.

Kansainvälisyys on meillä osa opiskelua; opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa työpaikalla oppimista esimerkiksi Englannissa.

Työtehtävät

Lähihoitajat toimivat sosiaali- ja terveysalan perustehtävissä mm. päivähoidossa, lastensuojelussa, vanhustyössä, sairaanhoidossa, kotihoidossa, kuntoutuksessa, mielenterveys- ja päihdetyössä.

‍Valinnaisuus ja osaamisalat

Opiskelija suorittaa kaikille yhteiset perusopinnot (2 vuotta), joiden jälkeen hän valitsee viimeisenä opiskeluvuonna suoritettavan osaamisalan viidestä vaihtoehtoisesta ohjelmasta:

  1. Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala
  2. Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
  3. Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
  4. Vammaistyön osaamisala
  5. Vanhustyön osaamisala

Aloitettavien osaamisalojen määrä riippuu kullekin osaamisalalle hakevien opiskelijoiden määrästä.

Valokuva
‍Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala

Opiskelija tukee lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä yhteistyössä perheen kanssa. Työssäoppimisen voi suorittaa esimerkiksi lasten päivähoidossa, lastensuojelun avo- ja laitoshoidossa, koulun yleis- ja erityisopetuksessa sekä koululaisten iltapäivätoiminnassa ja nuorisotyössä.

Valokuva
Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

Opiskelija tukee asiakkaita / potilaita päivittäisissä toimissa edistäen heidän kuntoutumistaan. Lisäksi opiskelija käyttää hoito- ja huolenpitotyön menetelmiä sairaanhoidossa. Työssäoppimisen voi suorittaa kotihoidossa, terveyskeskussairaalassa ja erikoissairaanhoidon sisätautikirurgisilla osastoilla.

Valokuva
‍Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

Opiskelija auttaa mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusongelmista kärsiviä ihmisiä ja tukee heidän kuntoutumistaan erilaisilla hoito- ja huolenpitotyön menetelmillä.

Työpaikalla oppimisen voi suorittaa esimerkiksi psykiatrisissa sairaaloissa, päihdehuollon yksiköissä, kuntoutus- ja palvelukodeissa, päivätoimintayksiköissä tai järjestöissä.

Valokuva
‍Vammaistyön osaamisala

Opiskelija osaa hoitaa ja kuntouttaa vammaisia asiakkaita erilaisissa toimintaympäristöissä.

Valokuva
Vanhustyön osaamisala

Opiskelija tukee vanhusten toimintakykyä kodeissa, laitoksissa ja muissa vanhustenhuollon yksiköissä. Hän auttaa vanhuksia taloudellisiin tekijöihin, vanhuusiän sairauksiin sekä ympäristön toimivuuteen liittyvissä tehtävissä. Työssäoppimisen voi suorittaa esimerkiksi vanhainkodeissa, palvelutaloissa, päivätoimintakeskuksissa, pitkäaikaisosastoilla, kotihoidossa, dementiayksiköissä tai päiväsairaaloissa.
Ammattikorkeakouluopintoja ammattiopintojen yhteydessä

Mikäli olet kiinnostunut suorittamaan alan avoimen ammattikorkeakoulun opintoja toisen asteen ammattiopintojen yhteydessä, ole yhteydessä opinto-ohjaaja Ritva Väisäseen, 040 521 0364, ritva.vaisanen@vantaa.fi

Muuta:

Lue alan terveysvaatimuksista.
Koulutukseen ei ole pääsykoetta.

Hakeminen

Haku yhteishakuaikana Opintopolussa ja määrättyinä aikoina jatkuvassa haussa.
Jatkuvan haku on nyt auki, tee hakemus 6.5.2018 mennessä.

HUOMIOITAVAA JATKUVASTA HAUSTA:

Hakijat kutsutaan sähköpostilla valintakokeeseen.

Äidinkielesi on suomi => kutsu s-postilla valintakokeeseen 28.05.2018 klo 9.00 alkaen
Äidinkielesi on muu kuin suomi =>kutsu s-postilla kielikokeeseen 16.05.2018 klo 9.00 – 10.30. Kielikokeen perusteella kutsu valintakokeeseen. Maksuton valintakoe järjestetään oppilaitoksessa. Se sisältää kirjallisen osion ja haastattelun.

PÄÄSYVAATIMUS: Peruskoulu tai vastaava koulutus. Maahanmuuttajataustaisilta hakijoilta edellytetään riittävää suomen kielen taitoa (B2.1). Kielitaito testataan oppilaitoksessa. Opiskelijaksi hakeutuvalla tulee olla hyvä fyysinen ja psyykkinen terveys.

SISÄLTÖ: Opinnot suoritetaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (OPH-2629-2017) tutkinnon perusteiden mukaisesti.

LISÄTIETOJA:
Jatkuvasta hausta: Opinto-ohjaaja Leena Kemppi, leena.kemppi@eduvantaa.fi 050 3045707
Opinto-ohjaaja Ritva Väisänen, p. 040 521 0364, ritva.vaisanen@vantaa.fi
Opintosihteeri, Seija Berggren seija.berggren@vantaa.fi 043-8258517

‍Opiskelukustannukset

Opiskelu on maksutonta, tarvittavat oppikirjat ja opiskelutarvikkeet opiskelija kustantaa itse. Kustannukset ovat koko opiskeluajalta (kolmelta vuodelta) noin 450 euroa. Opintoihin on mahdollista hakea opintotukea.

Lähihoitajaksi voit opiskella joko Koivukylän tai Myyrmäen toimipisteessä. Suuntautumisopinnot suoritetaan aina Koivukylän toimipisteessä. Hakiessasi Opintopolussa voit valita toimipisteen, jossa mieluiten opiskelet.

.vantaa-yleiset-sosiaalinenmedia-facebookshare iframe { float: right; }