Palveluosaamisen perustaidot maahanmuuttajille

Palveluosaamisen perustaidot, 30 osp

HAE NYT

Opiskeluaika 14.1. - 19.6.2019


Voit hakea koulutukseen, jos

 • olet maahanmuuttaja
 • tunnet palvelualaa tai olet kiinnostunut palvelualasta


Opiskelu sisältää

 1. ammatillisen tutkinnon osan (15 osp)
Yritystoiminnan suunnittelu

2. vapaasti valittavan tutkinnon osan (15 osp)
Työkokemuksen kautta hankittu osaaminen

 • asiakaspalvelun teoriaa ja käytännön harjoituksia
 • asiakaspalveluun liittyvää suomen kieltä
 • ensiapu (ea1)
 • opiskelutaitoja
 • työpaikalla tapahtuvaa työharjoittelua

3. yhteisiä tutkinnonosia: mm. matematiikkaa, tieto- ja viestintätekniikkaa, terveysosaamista, liikuntaa, yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavaa osaamista ja kulttuurillista osaamista.

Palveluosaaminen antaa perustaitoja kaikille, joiden työtehtäviin kuuluu asiakaspalvelua. Nämä opinnot voidaan liittää osaksi ammatillista perustutkintoa.

Mahdolliset jatkopolut

 • ohjeita jatko-opiskelupaikan etsimisessä
 • saat ohjeita oppisopimuskoulutuksesta
 • voit hakea työpaikkaa

Lisätietoja

www.vaylatyohon.fi
Väylä työhön KO2136

Eija Marttinen, p. 040 824 7397, eija.marttinen@eduvantaa.fi

Väylä työhön -hankkeessa pilotoidaan uusia koulutuksia kotoutumislain piirissä oleville maahanmuuttajille.

facebook twitter instagram youtube