Kasvun ja osallisuuden edistäminen

Kasvun ja osallisuuden edistäminen, tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta

Haku tähän koulutukseen ei ole nyt auki, mutta voit tutustua avoimiin koulutuksiimme jatkuvan haun sivuilta.

Voit hakea koulutukseen, jos


 • olet maahanmuuttaja ja olet käynyt kotoutumiskoulutuksen loppuun
 • olet työtön työnhakija
 • olet tehnyt hoitoalan töitä tai olet kiinnostun hoitoalasta
 • sinulla on hyvä fyysinen ja psyykkinen terveys, tutustu alan terveydellisiin vaatimuksiin

Opiskelu sisältää

 • psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen kehityksen opintoja
 • oppimisessa ja päivittäisissä toiminnoissa ohjaamista
 • toiminnallisia menetelmiä esim. taidetta ja kulttuuria
 • kasvatukseen liittyvien lakien, toimintaperiaatteiden ja palvelujen opetusta
 • asiakasryhmien ohjausta: suunnitelmallisen työskentelyn ja vuorovaikutustaitojen harjoituksia
 • vuorovaikutustaitojen harjoituksia
 • hygieniapassi
 • ensiapu (EA1)
 • työpaikalla tapahtuvaa kielituettua työharjoittelua
 • hoitoalaan liittyvää suomen kieltä
 • suomalaisia työelämätaitoja
 • yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia taitoja
 • terveysosaamista
 • Kasvun ja osallisuuden tutkinnon osan suorittamisen (25 osp), jossa perehdytään ihmisen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kehitykseen koko elinkaaren ajalta vauvasta vaariin. Keskeistä on myös asiakkaiden osallisuuden edistäminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen

Kun sinulla on riittävästi osaamista, voit jatkaa suorittamaan muita sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon osia.

Mahdolliset jatkopolut

 • saat ohjeita jatko-opiskelupaikan etsimisessä
 • saat ohjeita oppisopimuskoulutuksesta
 • voit hakea työpaikkaa

Lisätiedot

www.vaylatyohon.fi

KO1837

Väylä työhön -hankkeessa pilotoidaan uusia koulutuksia kotoutumislain piirissä oleville maahanmuuttajille.

facebook twitter instagram youtube