VALMA maahanmuuttajille

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus VALMA maahanmuuttajille


Mikä on VALMA?

VALMA-koulutuksessa pääset tutustumaan ammatillisen koulutuksen vaihtoehtoihin ja parantamaan opiskeluvalmiuksiasi. Koulutuksen aikana voit kokeilla opiskelua eri aloilla tai suorittaa osia ammatillisesta koulutuksesta. Lisäksi koulutuksessa tutustutaan työpaikkoihin ja osallistutaan työelämäjaksoille.

Maahanmuuttajille suunnatussa VALMA-koulutuksessa opiskellaan ja vahvistetaan erityisesti suomen kielen taitoa.

Koulutus on laajuudeltaan 60 osaamispistettä. Saat opiskelujen aikana henkilökohtaista ohjausta ja tukea opiskelusuunnitelman tekemisessä ja omien tavoitteiden asettamisessa. Kesken VALMA-koulutuksen on mahdollista siirtyä ammatilliseen koulutukseen, jos opiskeluryhmässä on tilaa ja sinulla on valmiudet aloittaa tutkintoon johtava koulutus.

Tavoitteet

VALMAn tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia ammatilliseen peruskoulutukseen hakeutumiseen sekä vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen perustutkinto. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija vahvistaa opiskeluvalmiuksiaan ja suomen kielen taitoaan sekä selkeyttää ammatinvalintaansa.

Opiskelu Valmassa

VALMAssa opiskelu tapahtuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (HOKS). Opiskelu on päätoimista. Saat henkilökohtaista ohjausta ja tukea seuraavissa asioissa:

  • Opettaja ja muu henkilökunta auttavat sinua oman opiskelusuunnitelman laatimisessa ja omien tavoitteiden asettamisessa.
  • Pääset tutustumaan monipuolisesti työelämään ja eri ammatteihin sekä opiskelumahdollisuuksiin ammatillisessa koulutuksessa.
  • Voit myös kokeilla opiskelua eri aloilla tai suorittaa osia ammatillisesta koulutuksesta.
  • Opit ammatillisessa koulutuksessa ja arkielämässä tarvittavia tietoja ja taitoja.


Vaatimukset hakijalle

Voit hakea VALMAan, jos tähtäät ammatilliseen koulutukseen ja olet saanut perusopetuksen päättötodistuksen, eikä sinulla ole aiemmin suoritettua tutkintoa.

Pääsyvaatimuksena on A2.2. tason kielitaito kaikilla kielen osa-alueilla. Vain kielitodistuksen toimittaneet henkilöt voidaan valita koulutukseen.

Varia ei järjestä erillistä kielikoetta.


Hakeminen

Haku tähän koulutukseen ei ole nyt auki.


Kielitodistus
A2.2. -tasoinen kielitodistus tulee toimittaa Varian Hiekkaharjun opintotoimistoon.

Voit toimittaa todistuksen seuraavilla tavoilla:

  1. Kuvana tai skannattuna sähköpostin liitteenä osoitteeseen karlakrista.arotie2@vantaa.fi
  2. Postittamalla todistuksen kopion osoitteeseen: Vantaan ammattiopisto Varia, Hiekkaharjun opintotoimisto, Karla Arotie, PL 4512, 01030 VANTAAN KAUPUNKI
  3. Tuomalla todistuksesta kopion Hiekkaharjun opintotoimistoon os. Tennistie 1, Vantaa arkisin klo 9 - 14.30



Vain A2.2.-tasoisen kielitodistuksen toimittaneet henkilöt kutsutaan haastatteluun. Alkuperäinen kielitodistus esitetään haastattelussa.

‍Opiskelukustannukset

Koulutus on maksutonta, mutta oppimateriaalit ja koulumatkat opiskelija maksaa itse. Opiskeluun on mahdollista saada opintotukea. Kysy TE-toimistosta mahdollisuutta saada muuta tukea.

Koulutuspaikka

VALMA -koulutus toteutetaan Varian Hiekkaharjun toimipisteessä, Tennistie 1, Vantaa.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Eija Syrjälä, p. 040 773 0116, eija.syrjala@eduvantaa.fi
Kielitodistukseen liittyvät kysymykset: opintosihteeri Karla Arotie, p. 050 314 6339, karlakrista.arotie2@vantaa.fi

facebook twitter instagram youtube