Kodin ja koulun yhteistyö

‍Kodin ja koulun yhteistyö sekä sen kehittäminen on tärkeä osa koulun toimintaa. Yhteistyötä tukevat luokkatoimikunnat sekä koulun vanhempainyhdistys, joka osallistuu koulun kehittämiseen ja järjestää erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia lukuvuoden aikana. Muita koulun yhteistyökumppaneita ovat Aurinkokiven päiväkodin lisäksi muut alueen päiväkodit, urheiluseurat ja seurakunta.

Vanhempainyhdistys

Kivistön koululle rekisteröitiin vanhempainyhdistys vuonna 2010, koulu lopetettiin uuden koulun valmistuessa syksyllä 2016. Samalla Kivistön koulun vanhemmat ry:n nimi muutettiin Aurinkokiven vanhemmat ry:ksi. Samalla yhdistyksen toiminta laajennettiin kattamaan myös Aurinkokiven päiväkoti.

Vanhempainyhdistys on koulun ja päiväkodin aktiivinen yhteistyökumppani, jonka toiminnan tavoitteena on kehittää kodin, koulun ja päiväkodin välistä yhteistyötä ja olla mukana erilaisissa perheitä askarruttavissa asioissa. Vanhempainyhdistys tukee koulua ja päiväkotia kasvatus- ja opetustehtävässä, ja on mukana edistämässä lasten hyvinvointia sekä vaalimassa turvallista koulu- ja päiväkotiympäristöä.

Yhdistys voi tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua tai päiväkotia koskevissa kysymyksissä ja sen tarkoitus on toimia vanhempien yhteistyöelimenä.

Toiminta

Vanhempainyhdistys järjestää mahdollisuuksien mukaan koulun ja päiväkodin oppilaille lukuvuoden aikana erilaisia tapahtumia. Näitä voivat olla esimerkiksi diskoillat, ystävänpäivätempaukset ja erilaiset teatteri-tai musiikkitapahtumat. Vanhempainyhdistys on järjestänyt päiväkodin ja koulun valokuvaukset sekä osallistunut erilaisiin hankintoihin, jotka edistävät lasten viihtyvyyttä ja tukevat päiväkodin ja koulun opetustehtävää.

Kokoukset

Vanhempainyhdistys kokoontuu koulun tiloissa, virtuaalisesti tai lähialueella vuosittain noin kahdeksan kertaa. Kokoukset ovat avoimia kokouksia, joihin kaikilla vanhemmilla on mahdollisuus osallistua. Kokouskutsut jaetaan Wilmassa, mailitse päiväkodin vanhemmille sekä facebookissa (Aurinkokiven vanhemmat ry). Kokouspöytäkirjat julkaistaan facebook-ryhmässä.

Taloudellinen toiminta

Vanhempainyhdistyksen toiminta on täysin vapaaehtoista työtä päiväkodin, koulun ja oppilaiden hyväksi. Toiminta rahoitetaan tapahtumien tuotoilla sekä vapaaehtoisella jäsenmaksulla tai kannatusmaksulla.

Tule mukaan!

Vanhempainyhdistyksemme toiminta perustuu aktiiviseen vapaaehtoisuuteen. Mukana ollessa pääset vaikuttamaan ja osallistumaan lastasi koskeviin teemoihin ja toiminnan kehittämiseen. Uusia ideoita ja auttavia käsiä tarvitaan aina!

Yhdistystoimintaan ei tarvitse sitoutua koko vuodeksi, vaan halutessaan voi osallistua vaikka vain yhden tapahtuman ideointiin ja järjestelyyn. Tärkeintä on, että toimintamme tulee jatkossakin säilyttämään kannustavan ja positiivisen luonteensa.

Yhdistyslain mukaan ylläpidämme jäsenluetteloa. Liity mukaan jäseneksemme: https://aurinkokivenvanhemmat.yhdistysavain.fi/

Yhdessä tekemällä saamme aikaan enemmän!

Vanhempainyhdistyksen hallitus:

Puheenjohtaja: Terhi Kokko

Varapuheenjohtaja: Laura Kröger

Rahastonhoitaja: Sara Kartaslammi

Mailivastaava: Jaana Aalto

Jäsen: Riikka Mustakallio

Jäsen: Silja Laitila

Jäsen: Elina From

Vanhempainyhdistyksen sähköposti: aurinkokivenvanhemmat@gmail.com

Löydät meidät Facebookista: Aurinkokiven vanhemmat Ry

Vapaaehtoinen jäsenmaksu 10€/perhe tai kannatusmaksu esimerkiksi 20 tai 30€

Tilinumero FI55 5092 0920 4437 34, viite 20268.

Aurinkokiven koulu

Aurinkokivenkuja 1, 01700 Vantaa

PL 2502, 01030 Vantaan kaupunki

Rehtori:
Sari Silander, 040 778 3594

Virka-apulaisrehtori:
Eve Lappalainen, 040 595 2701

Apulaisrehtori:
Veera Hug, 043 825 2163

Koulusihteeri: Salla Solla, luokat 1-6 (ma-ti, to-pe)
050 302 5569


Koulusihteeri: Mira Jäntti, luokat 7-9 (ti-to)
040 489 4437


Vahtimestarit: 043 826 9320

facebook