Oppilaskunta

Oppilaskunta muodostuu koulun kaikista oppilaista, aivan kuten yhteiskunta muodostuu sen kansalaisista. Jotta koulun oppilaiden asioita voitaisiin edistää, tarvitaan pienempi porukka tekemään työtä. Tätä porukkaa kutsutaan oppilaskunnan hallitukseksi.

Aurinkokiven koulussa oppilaskunnan hallitukseen on valittu yksi varsinainen edustaja ja yksi varaedustaja kultakin luokalta. Oppilaskunnan hallituksen tehtävänä on käsitellä oppilaiden, opettajien ja muiden yhteistyötahojen esille tuomia asioita, sekä osallistua aktiivisesti koulun ja koko talon toiminnan kehittämiseen.

Oppilaskunnan hallituksen tulee kysyä koko koulun oppilaskunnan mielipidettä tärkeissä asioissa, jotta hallitus edustaisi kaikkia oppilaita.

Lukuvuonna 2017-2018 oppilaskunnan ohjaavina opettajina toimivat Sointu Palonen ja Elina Oksanen.

Aurinkokiven koulu

Aurinkokivenkuja 1

PL 2502

01700 Vantaa

Rehtori: Sari Silander,
040 778 3594

Apulaisrehtori: Hanna Kurjenluoma,
043 825 2163

Koulusihteeri: Solla Salla,
050 302 5569

facebook