TYÖELÄMÄPAINOTTEINEN PERUSOPETUS AURINKOKIVEN KOULUSSA

Aurinkokiven koulussa tarjotaan ei-luokkamuotoista työelämäpainotteista perusopetusta (TEPPO) perusopetuksen 8.- ja 9.-luokkalaisille. Opinnoissa vuorottelevat työssäoppimisjaksot työpaikoilla sekä opetus koululla. Työpaikoilla opiskellaan kuusi viikkoa lukuvuoden aikana. Muun ajan oppilas opiskelee oman luokkansa kanssa koulussa lukujärjestyksen mukaisesti. Oppilaiden työelämäpainotteista oppimista koulussa tukee TEPPO-oppilaanohjaaja Anna-Maria Pakarinen.

Työelämäpainotteisen opiskelun tavoitteena on tukea nuorten itsetuntemusta ja omien vahvuuksien tunnistamista, motivaatiota, vastuunkantoa ja toimijuutta sekä päätöksentekotaitoja ja ajankäytön hallintaa. Nuoret oppivat työelämätaitoja ja saavat työelämätuntemusta ja urasuunnitteluvalmiuksia sekä kokemuksia erilaisista töistä ja työpaikoista. Työelämäpainotus voi toimia myös tuen muotona esimerkiksi Suomeen kotoutumisen näkökulmasta. Tärkeää on oppilaan omat vahvuudet ja yksilöllinen oppimispolku. Työelämäpainotteisessa opetuksessa noudatetaan Vantaan perusopetuksen opetussuunnitelmaa toiminnallisilla työmenetelmillä.

Aurinkokiven koulu

Aurinkokivenkuja 1, 01700 Vantaa

PL 2502, 01030 Vantaan kaupunki

Rehtori:
Sari Silander, 040 778 3594

Virka-apulaisrehtori:
Eve Lappalainen, 040 595 2701

Apulaisrehtori:
Veera Hug, 043 825 2163

Koulusihteeri: Salla Solla, luokat 1-6 (ma-ti, to-pe)
050 302 5569


Koulusihteeri: Mira Jäntti, luokat 7-9 (ti-to)
040 489 4437


Vahtimestarit: 043 826 9320

facebook