TEPPO

TYÖELÄMÄPAINOTTEINEN PERUSOPETUS AURINKOKIVEN KOULUSSA

Aurinkokiven koulussa tarjotaan ei-luokkamuotoista työelämäpainotteista perusopetusta (TEPPO) perusopetuksen 8.- ja 9.-luokkalaisille. Opinnoissa vuorottelevat työssäoppimisjaksot työpaikoilla sekä opetus koululla. Työpaikoilla opiskellaan kuusi viikkoa lukuvuoden aikana. Muun ajan oppilas opiskelee oman luokkansa kanssa koulussa lukujärjestyksen mukaisesti. Oppilaiden työelämäpainotteista oppimista koulussa tukee TEPPO-oppilaanohjaaja Anna-Maria Pakarinen.

Työelämäpainotteisen opiskelun tavoitteena on tukea nuorten itsetuntemusta ja omien vahvuuksien tunnistamista, motivaatiota, vastuunkantoa ja toimijuutta sekä päätöksentekotaitoja ja ajankäytön hallintaa. Nuoret oppivat työelämätaitoja ja saavat työelämätuntemusta ja urasuunnitteluvalmiuksia sekä kokemuksia erilaisista töistä ja työpaikoista. Työelämäpainotus voi toimia myös tuen muotona esimerkiksi Suomeen kotoutumisen näkökulmasta. Tärkeää on oppilaan omat vahvuudet ja yksilöllinen oppimispolku. Työelämäpainotteisessa opetuksessa noudatetaan Vantaan perusopetuksen opetussuunnitelmaa toiminnallisilla työmenetelmillä.

Haku TEPPO-toimintaan

Haku koulumme työelämäpainotteiseen opetukseen tapahtuu 7. ja 8. luokan keväisin. Hakea voi oman koulun oppilas, jos

  • oppilas on motivoitunut ja sitoutunut työelämäpainotteiseen opiskeluun
  • oppilas hyötyy erilaisiin työympäristöihin tutustumisesta ja varhaisista työelämäkontakteista mm. uravalinnassaan tai kotoutumisessa
  • oppilas kaipaa tukea opintoihinsa TAI lisähaastetta opintoihinsa
  • oppilaan perhe on sitoutunut työelämäpainotteisen opiskelun tukemiseen

Lisätietoja TEPOsta saat Vantaan perusopetuksen www-sivuilta tai oman koulun TEPPO-oppilaanohjaajalta Anna-Maria Pakariselta p. 040 595 1873

Lukuvuoden 2020 - 2021 TEPPO-jaksojen ajankohdat:

Syyslukukausi:

VKO 43 19.10. - 23.10

VKO 50 - 51 7.12. - 18.12.

Kevätlukukausi:

VKO 9 1.3. - 5.3.

VKO 15 12.4. – 16.4.

VKO 21 24.5. - 28.5.

A‍lla olevassa videossa entinen Aurinkokiven koulun TEPPO-oppilas Ida kertoo kokemuksiaan TEPPO-toiminnasta.

Aurinkokiven koulu

Aurinkokivenkuja 1, 01700 Vantaa

PL 2502, 01030 Vantaan kaupunki

Rehtori:
Sari Silander, 040 778 3594

Virka-apulaisrehtori:
Eve Lappalainen, 040 595 2701

Apulaisrehtori:
Veera Hug, 043 825 2163

Koulusihteeri: Salla Solla, luokat 1-6 (ma-ti, to-pe)
050 302 5569


Koulusihteeri: Mira Jäntti, luokat 7-9 (ti-to)
040 489 4437


Vahtimestarit: 043 826 9320

facebook