Pidetään huolta maapallosta -projekti

19.06.2019

Pakkalanrinteen eskarit pohtivat kevään aikana, kuinka maapallosta pidetään huolta. Olimme tutustuneet aikaisemmin lasten toiveesta avaruuteen, joten avaruusteeman loppu puolella oli luontevaa ottaa käsittelyyn myös oma planeettamme ja sen hyvinvointi.

Hyödynsimme tiedon hankinnassa kirjastoa sekä Lukulumo-sovelluksesta löytyviä ympäristöystävällisyyteen liittyviä kirjoja, jotka heijastimme videotykillä koko ryhmälle yhteisillä lukuhetkillä. Lapset pohtivat kuvien avulla, mitä he itse voisivat tehdä maapallon hyvinvoinnin edistämiseksi.

Projektin aikana palautimme kotoa tuotuja ja päiväkodille kerääntyneitä pulloja lähikauppaan. Pulloista saaduilla rahoilla kävimme ostoksilla kierrätyskeskuksessa, jossa jokainen lapsi sai valita itselle mieleisen astian, johon istutimme pääsiäisruohot. Valmistimme myös uutta paperia keräyspapereista ja kävimme SeaLifessä tutustumassa vesistöjen suojeluun. Ryhmässämme vieraili myös pieni saimaannorppa- pehmolelu, jonka avulla tutustuimme Suomen luontoon ja tärkeisiin uhanalaisiin eläimiin sekä puhuimme erilaisista ympäristömerkeistä.

Jokainen eskari sai myös yhdeksi illaksi tabletin kotiin, jolla kuvattiin itselle tärkeitä asioita. Yksi kuva mietittiin yhdessä vanhempien kanssa. Se kuvasti perheessä jo olemassa olevaa hyvää tekoa luonnolle tai jotain pientä tekoa tai tavoitetta, jota perhe voi yhdessä alkaa toteuttamaan. Kuvat koottiin seinälle sekä aiemmin tehdyn avaruuskirjan viimeiselle sivulle otsikolla "minun maailmani".

Projekti oli erittäin ajankohtainen ja opettavainen. Oli mukava nähdä, miten paljon lapset tiesivät mm. lajittelusta, kierrätyksestä ja luonnon suojelun tärkeydestä. Perheet lähtivät pohtimaan lasten kanssa yhdessä arjen pieniä suuria tekoja.

Riikka Saarinen,
varhaiskasvatuksen opettaja,
Pakkalanrinteen päiväkoti

Avoin päiväkoti Pikku-Hepo

p. 0438251904

Hiirakkokuja 4

PL 8408 01030 Vantaan kaupunki

facebook