JOPO - joustava perusopetus

‍JOPO-opiskelu on suunnattu oppilaille, joilla on vaikeuksia suorittaa peruskoulu loppuun perinteisin keinoin. Opiskelusta hyötyvät oppilaat, joille sopii toiminnallinen ja työpainotteinen opiskelu.

JOPO-opetuksessa huomioidaan oppilaan yksilölliset vahvuudet ja hänen näkökulmansa opiskeluun. Opetuksessa pyritään saamaan aikaan prosessi, jossa nuoret motivoituvat opiskelemaan sekä saavuttavat taitoja, jotka mahdollistaisivat heille pysymisen ja menestymisen jatko-opinnoissa.

Yksilöllinen tuki luo mahdollisuudet onnistumisille, mikä kehittää nuorten itsetuntoa. Ryhmäytyminen ja yhdessä tekeminen kuuluvat JOPO-opiskeluun. Tavoitteena on vahvistaa oppilaiden sosiaalisia taitoja sekä oman ja yhteisen vastuun kantamista. Tarkoituksena on vahvistaa oppilaiden elämänhallintaa ja mahdollisuutta hyvään elämään.

Joustava perusopetus on tarkoitettu niille nuorille,

 • joilla on vaara jäädä vaille perusopetuksen päättötodistusta tai hänen koulunkäyntinsä ei suju perinteisellä mallilla.
 • joilla on mahdollisuus hyötyä työpainotteisuudesta ja toiminnallisista työtavoista.
 • jotka ovat riittävän aktiivisia ja pystyvät jossain määrin itsenäiseen työskentelyyn, mikä on tarpeen erityisesti työpaikkaopiskelussa.
Joustavan perusopetuksen tavoitteet Joustavan perusopetuksen työtavat
Nuoren koulumotivaation ja itsetunnon vahvistaminen Pienryhmäopiskelu
Nuoren elämäntaitojen tukeminen Omassa tahdissa opiskelu
Nuoren sitouttaminen koulunkäyntiin Työpaikkaopiskelu
Nuorelle sopivan jatko-opiskelupaikan löytäminen Henkilökohtainen ohjaus
Koulun ulkopuoliset oppimisympäristöt
Leirikoulut

Haku Jopo-luokalle lukuvuodeksi 2019 - 2020 on nyt käynnissä!

Hakuaika: 1.3.2019 - 31.3.2019

Tulosta tästä hakemus Jopo-luokalle

Hakemukseen liitetään:

 • pedagoginen arvio
 • viimeisin todistus/arviointi
 • tarvittaessa asiantuntijalausunto

Hakemus liitteineen toimitetaan luokanvalvojalle tai luokan vastaavalle erityisopettajalle, joka auttaa ja ohjaa hakemuksen tekemisessä.

Oppilas ja huoltaja haastatellaan joustavaa perusopetusta järjestävässä koulussa huhtikuussa. Oppilasvalinnasta ilmoitetaan oppilaalle ja huoltajalle toukokuussa.

Lisätietoja joustavasta perusopetuksesta Vantaan kaupungin nettisivuilta.

‍Joustavan perusopetuksen oppilaskriteerit

 • 8. - 9. luokkalaisille
 • Oppilas täyttää hakuvuoden aikana vähintään 14 vuotta.
 • Oppilaalla on ainakin lukuvuosi oppivelvollisuutta jäljellä
 • Oppilas on riittävän motivoitunut ja sitoutunut aloittamaan opiskelun joustavan perusopetuksen ryhmässä
 • Oppilaalla kykenee toimimaan erilaisissa ryhmissä ja omaa rohkeutta kohdata uusia ihmisiä ja tilanteita
 • Oppilas pystyy osallistumaan työpaikkaopiskeluun
 • Oppilaan tavoitteena on päättötodistus ja jatko-opintoihin ohjautuminen
 • Lisäksi toivotaan, että oppilaan perhe on sitoutunut oppilaan koulunkäynnin tukemiseen.


Hämeenkylän koulu

Sanomatie 1

PL 2517

01770 Vantaa

Rehtori: Pasi Majasaari,
040 845 4405

Apulaisrehtori: Jukka Väisänen,
050 314 5639

Variston opetuspiste Varistontie 1

Tuomelan opetuspiste Ainontie 44

Variston opehuone:
043 824 7909

Tuomelan opehuone:
050 303 2895

facebook instagram youtube