Havukosken koulun kotikirje no. 3

9.10.2020

Havukosken koulun kotikirje no. 3

Tervehdys Havukosken koululta.

Oppilaiden ansaitsema syysloma on alkamassa. Koulutyön arki on alkanut asettua uomiinsa, eikä koronatilannekaan ole ainakaan vielä suuresti aiheuttanut muutostarpeita opetusjärjestelyihimme. Korona-tilanteen osalta seuraamme tietenkin jatkuvasti tilanteen kehittymistä ja viranomaisten ohjeistuksia. Tarvittaessa koululla on valmius tehdä nopeitakin muutoksia opetusjärjestelyissä esim. siirtymisessä joidenkin luokka-asteiden tai äärimmäisessä tapauksessa koko koulun etäopetukseen.

Mikäli etäopetukseen joudutaan siirtymään

Koronatilanne on osoittanut kiihtymistä. Jos koulussa tulee tarve siirtyä etäopetukseen, tullaan se ensimmäisessä vaiheessa toteuttamaan siten, että kaksi ikäluokkaa kerrallaan on 2 viikon ajan etäopetuksessa, ja kaksi ikäluokkaa samaan aikaan koululla lähiopetuksessa. Kahden viikon jakson jälkeen etä-/lähiopetuksessa opiskelevat luokkatasot vaihtavat vuoroja siten, että lähiopetuksessa olleet ikäluokat siirtyvät etäopetukseen ja etäopetuksesta siirrytään kahdeksi viikoksi lähiopetuksen.

Edellä kuvatulla menettelyllä saadaan luotua väljyyttä tiloihin ja aikatauluihimme. Etäopetuksessa opiskelevat oppilaat saavat koululta työskentelyssä tarvittavat työvälineet. Osalla oppilaista saattaa myös olla kotona omia tietokoneita ja muita tietoteknisiä laitteita, joita he mieluummin käyttävät. Etäopetukseen siirryttäessä koululta tulee opiskeluun ja aikatauluihin liittyvä erillinen ohjeistus.

Haluan vielä korostaa, että syysloman jälkeen kouluun palataan opiskelemaan normaalisti lähiopetuksessa.

Väkivalta puhuttaa koulussa ja sen ulkopuolella

Havukosken koulussa on ollut nyt lukuvuoden alussa muutamia väkivaltatilanteita. Eri medioista olemme myös saaneet lukea väkivaltatilanteista kouluissa eri puolilla Suomea.

Pyydän teitä huoltajia keskustelemaan nuortenne kanssa toisten ihmisten kunnioittamisen tärkeydestä. Väkivallalla, on se sitten fyysistä tai henkistä, on aina vakavia seurauksia. Pahimmillaan väkivallan kohteeksi joutunut oppilas joutuu monin eri tavoin kantamaan taakkaa mukanaan koko loppuelämänsä ajan.

Havukosken koulussa puututaan esille tuleviin väkivaltatilanteisiin. Kaikkea emme kuitenkaan näe ja kuule, ja siksi toivonkin teitä oppilailta ja huoltajilta rohkeutta olla matalalla kynnyksellä koulun henkilökuntaan. Jos jollakulla teistä on tietoa mahdollisesta väkivallan uhasta, on hänen velvollisuutenaan kertoa asiasta jollekin koulun henkilökuntaan kuuluvalle. Tehdään yhdessä tilanne sellaiseksi, että kaikilla oppilailla on turvallinen olo omalla työpaikallaan eli Havukosken koulussa.

Havukosken koulussa tullaan syksyn aikaan käsittelemään väkivaltaan ja koulukiusaamiseen liittyviä kysymyksiä eri tavoin. Tarvittavien toimenpiteiden suunnittelussa koulu tekee yhteistyö nuorisopalvelujen, sivistysviraston turvallisuusasiantuntijoiden, oppilashuollon asiantuntijoiden ja kolmannen sektorin kanssa.

Ulkovälitunnit

Ulkovälitunnilla on merkittävä oppilaiden jaksamista lisäävä vaikutus. Pieni happihyppely auttaa keskittymään, minkä myötä myös oppimistulokset ovat parempia.

Nyt korona-aikana on lisäksi tärkeää, että saamme koulun tiloihin väljyyttä ja ilmanvaihto pääsee tekemään työtään täydellä teholla taukojen aikana.

Osa oppilaista on haluttomia siirtymään ulos välitunneille. Oppilailta odotetaan vastuullisuutta ja hyvinvointia sekä turvallisuutta edistävää käytöstä myös tässä asiassa. Hyvin harvoin, jos koskaan, on ulkovälitunnille siirtynyt oppilas jälkeenpäin harmitellut pientä happihyppelyä. Päinvastoin, vireystila on pienenkin ulkoilun jälkeen aina ollut parempi.

Oppilaskunnan hallitus

Havukosken koulussa halutaan lisätä oppilaiden osallisuutta koulutyön suunnittelussa ja arjessa. Oppilaita mm. kuullaan heitä koskevissa asioissa ja he pääsevät vaikuttamaan esimerkiksi erilaisten kyselyien ja äänestysten kautta.

Kaikki oppilaamme kuuluvat oppilaskuntaan. Heitä edustaa oppilaskunnan hallitus, joka on rehtoreiden ja henkilökunnan tärkeä keskustelukumppani koulutyön suunnittelussa ja johtamisessa. Oppilaskunnan hallitukseen valitaan vuosittain edustajia kaikilta luokka-asteilta. Hallitustyöstä kiinnostuneiden oppilaiden kannattaa olla yhteydessä oppilaskunnan ohjaaviin opettajiin.

Oppilaskuntatyötä ohjaavat Jaakko Sievers ja Ville Nevalainen. Oppilaskunnan hallituksen puheenjohtajana toimii Tara Tuchyner ja varapuheenjohtajana Emilia Hautamäki.

Reksi Café

Torstaina 29.10. klo 18.00-19.30 koulumme oppilaiden huoltajilla on mahdollisuus liittyä mukaan virtuaaliseen kahvikeskusteluun Reksi-Cafe -kanavalla. Esittelen tuolloin koulun toimintasuunnitelmaa, minkä lisäksi tilaisuudessa on mahdollisuus keskustella muista ajankohtaisista asioista. Kutsu ja linkki Meet-kanavalle lähetetään lähempänä kyseistä ajankohtaa.

Yhteistyöterveisin,

Arto Martikainen, rehtori

p. 050 3146307, arto.martikainen@vantaa.fi

  • Julkaistu: 09.10.2020

Havukosken koulu

Opettajainhuone 040 182 8407

Tarhakuja 2

PL 4504

01300 Vantaa

Rehtori: Arto Martikainen,
050 314 6307

Apulaisrehtori: Esa Oila,
050 304 4946

Koulusihteeri: Sari Kärkkäinen,
050 303 1689

twitter instagram