Oppilaskuntatoiminta Havukoskella

Peruskoulu-, kunta- ja nuorisolaki edellyttävät, että nuoria kuullaan heitä koskevissa asioissa. Havukosken koulussa toimii oppilaskunta, jonka jäseniä ovat kaikki koulun oppilaat. Oppilaat valitsevat keskuudestaan oppilaskunnan hallituksen, jonka tehtävänä on huolehtia oppilaskunnan käytännön toiminnasta.

Koulun yhteisöllinen hyvinvointiryhmä(YHR) sekä johtoryhmä tapaavat oppilaskunnan hallitusta vähintään kerranlukuvuoden aikana. Rehtorin ja oppilaskunnan hallituksen kokouksia pyritään järjestämään 3-4 kertaa vuoden aikana. Oppilaskunnan edustajia kutsutaan osallistumaan myös ys-kokouksiin ja muuhun työyhteisön toimintaan.

Oppilaskunnan ohjaavat opettaja on Jaakko Sievers.

Oppilaskuntatoiminta tukee kasvamista aktiiviseksi kansalaiseksi mm. osallistumalla:

- koulun toiminnan kehittämiseen,

- viihtyvyyden lisäämiseen,

- kestävää kehitystä tukevaa toimintaa,

- erilaisten teemapäivien järjestämiseen,

- Vantaan kaupungin Vaikuttajapäivään,

- nuorisovaalien järjestämiseen,

- kaupungin opetustoimelta saatuihin tehtäviin,

- oppilaskuntien alueellisiin tapaamisiin sekä

- taksvärkkipäivän järjestämiseen.‍

Havukosken koulu

Opettajainhuone 040 182 8407

Tarhakuja 2

PL 4504

01300 Vantaa

Rehtori: Arto Martikainen,
050 314 6307

Apulaisrehtori: Esa Oila,
050 304 4946

Koulusihteeri: Sari Kärkkäinen,
050 303 1689

twitter instagram